Arbetsmarknadsdepartementet
PRESSMEDDELANDE

1997-03-13

"A-kasseförslaget en ideologisk vattendelare"

- Med dagens proposition visar vi att vi inte vill ha något låglönesamhälle. Höjningen av a-kassan är en ideologisk markering mot den otrygghet moderaterna önskar.

Det sa arbetsmarknadsminister Margareta Winberg i samband med att regeringens proposition En allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring presenterades.

- Vi vill inte sänka nivån a-kassan, vi bibehåller den inte, vi höjer den. Till skillnad från moderaterna tror inte vi att vi minskar arbetslösheten genom att göra de arbetslösa fattigare eller otryggare.

- Av samma anledning inför vi inte den tidsbegränsade a- kassan för dagen. Vi föreslår en parlamentarisk utredning om vad som händer dem som utförsäkras. Det moderata förslaget eller det alternativ som Arbom-utredningen föreslog - att den utförsäkrade ska få ett år på endast grundnivå och sedan ingenting - anser jag vara oacceptabla.

- Också höjningen av taket i a-kassan till 580 kronor per dag, är en markering att vi inte vill ha någon grundtrygghet , utan ett system som kan gynna många. Jag kan bara beklaga att vi för dagen inte har de ekonomiska resurserna att höja taket ännu mer.

- A-kassorna själva får nu möjlighet att besluta hur den höjda finansieringsavgiften ska tas ut av medlemmarna, i snitt 22-23 kronor per person. A-kassorna kan exempelvis välja att ta ut mer av dem som har ett arbete eller är höginkomsttagare och mindre av dem som är arbetslösa eller låginkomsttagare.