Moderaternas klocka går fel med ca 100 år

1998-03-19

Moderaterna fortsätter enträget att försöka stärka de redan starka arbetsgivarna på arbetstagarnas bekostnad! Och man försöker göra detta under täckmantel av att man vill "stärka den enskildes rätt" och att människor "inte ska vara beroende av fackets välvilja för att kunna hävda sin rätt". Moderaterna försöker ge sken av att värna den lilla människan och stå upp för denne gentemot arbetsgivarna! Man häpnar! Om den person som myntade uttrycket "tala med kluven tunga" hade hört detta, så skulle denne nickat instämmande och sagt att det var precis det han hade menat.

LO:s Rättsskydd AB har skrivit en rapport som heter "Moderaternas arbetsrätt", där man noggrant analyserat och redogjort för vilka förslag moderaterna vill genomföra på det arbetsrättsliga området. Nedan följer en kort sammanfattning.

Moderaterna vill:

Detta är bara steg 1! Den 1 januari 2000 ska en fortsättning följa som är ännu mer långtgående!

 


LO:s Rättsskydd AB har i sin rapport "Moderaternas arbetsrätt" noggrant analyserat och redogjort för vilka förslag moderaterna vill genomföra på det arbetsrättsliga området. I rapporten beskrivs hur dagens regler fungerar och jämförs med konsekvenserna de moderata förslagen skulle få för exempelvis anställningsskyddet, lönenivåerna och möjligheten att kunna ta ledigt från arbetet.

Beställ rapporten från LOs pressinformation, eller hämta hem den från LOs hemsida!
http://www.lo.se

LO
105 53 STOCKHOLM.
Telefon 08/796 25 00. Jourtelefon 08/24 49 59.

Sidan är sammanställd av material från LO's hemsida och en artikel i "Transport uppdraget Nr 3 Mars 1998 av Jan Lindkvist"
Mats Rajaniemi

www.rajaniemi.com    Website: www.rajaniemi.com
   © Copyright 1998 - 2002
Mats & Therese Rajaniemi