w w w . R a j a n i e m i . c o m

2000-02-25

AMS hyr ut arbetslösa
15.000 långtidsarbetslösa ska garanteras sysselsättning i år. En del av dem ska sysselsättas i uthyrningsföretag. Dessutom kan arbetsförmedlingarna sätta igång uthyrningsverksamhet för långtidsarbetslösa. Det förklarar näringsminister Björn Rosengren.

Uthyrningsföretag kan tänkas sysselsätta långtidsarbetslösa i den nya aktivitetsgarantin och arbetsförmedlingar kan sätta igång med uthyrningsverksamhet för långtidsarbetslösa.
Det förklarade näringsminister Björn Rosengren på ett presseminarium i onsdags.

Näringsministern räknar med att aktivitetsgarantin ska starta i stor skala vid halvårsskiftet i år och han hoppas att runt 15.000 långtidsarbetslösa redan i år ska omfattas av aktivitetsgarantin.

Jobb i uthyrningsföretag
Hans gissning är att några tusen av dessa kan sysselsättas genom uthyrningsföretagen. Hans tanke är att uthyrningsföretagen ska utnyttja det förstärkta anställningsstödet, som är ett skatteavdrag på 75 procent av lönekostnaden under sex månader och på 25 procent under 18 månader för den som anställer en långtidsarbetslös.

På frågan om det inte finns risk att uthyrningsföretagen drar nytta av det förstärkta anställningsstödet och gör att expanderande företag hyr istället för att anställa folk, svarar Björn Rosengren att det inte är någon fara, utan här handlar det om långtidsarbetslösa för vilka det tar lång tid att komma igång på arbetsmarknaden.

Departementsrådet Mats Wadman tillägger att det alltid är billigare att anställa än att hyra och att för företagen är de arbetsrättsliga reglerna inte så betydelsefulla att de i stor utsträckning kommer att välja att hyra personal istället för att själva anställa.

Att arbetsförmedlingen ska starta uthyrningsverksamhet av långtidsarbetslösa är ännu inte helt färdigdiskuterat. En svårighet är att konkurrensen med uthyrningsföretagen snedvrids, men Björn Rosengren tänker sig bland annat att arbetsförmedlingen i exempelvis Pajala, där inga uthyrningsföretag finns, hyr ut arbetslösa.

LO-Tidningen berättade i förra veckan om aktivitetsgarantin som är en sysselsättningsgaranti utan tidsbegränsning för arbetslösa. Den startar nu som ett pilotprojekt på 40 orter och ska införas fullt ut den 1 juli i år.

Beredskapsarbeten åter
Aktivitetsgarantin vänder sig åtminstone i pilotprojektet till långtidsinskrivna - arbetslösa som har varit inskrivna vid en förmedling och arbetssökande i minst två år. Den kommer att bestå av två delar; en arbetspool och en övergångsarbetsmarknad. I arbetspoolen ska 10-15 arbetslösa samlas för att ge varandra stöd och få ordning på sina sökplaner. Övergångsarbetsmarknaden är tänkt som en kombination av alla tillgängliga arbetsmarknadspolitiska åtgärder, där förstärkt anställningsstöd är en del, och det kan enligt direktör Bo Jangenäs på Ams i stor utsträckning handla om arbeten i kommunernas regi. Han jämför med gamla beredskapsarbeten.

Ersättningen för den som deltar i aktivitetsgarantin är beroende på vilken åtgärd som används - vilket betyder att det i första hand rör sig om a-kassan utom när det gäller det förstärkta anställningsstödet, som ger avtalsenlig lön.

Regeringen kommer att lägga en arbetsmarknadspolitisk proposition 29 mars, där aktivitetsgarantin ingår. I sin fullt utbyggda form kommer den även att omfatta socialbidragstagare.

Aktivitetsgarantin kan komma att omfatta 80.000 till 100.000 personer. Det är runt 70.000 långtidsinskrivna och något 10.000-tal som går på socialbidrag.

Avstängd från a-kassan
Björn Rosengren säger att den som inte vill delta i aktivitetsgarantin kommer att stängas av från a-kasseersättning. Däremot ska ingen bli av med sitt socialbidrag för att vederbörande inte deltar i aktivitetsgarantin.

Björn Rosengren säger också att regeringen i år kommer att öka anslagen till Ams så att runt 50.000 fler arbetslösa deltar i arbetsmarknadspolitiska program. Idag deltar kring 100.000 i något arbetsmarknadspolitiskt program. Till följd av att fler sysselsätts i någon åtgärd hoppas Björn Rosengren att målet om fyra procents öppen arbetslöshet når i slutet av året.

Göran Jacobsson

LO-Tidningen på nätet! Du som är LO-medlem ta chansen att prenumerera för endast 200 kronor per år. Väl använda pengar, för mycket nyttig information! Kontakta LO-tidningens prenumerationsavd. tel: 08/ 796 27 00.