w w w . R a j a n i e m i . c o m

2000-12-08

AMS förslag till ny organisation

Regeringen har nu fått AMS förslag till ny organisation för Arbetsmarknadsverket (AMV). Förslaget innebär i huvudsak att arbetsmarknadsverket blir en myndighet, men med en fortsatt stark regional och lokal förankring av politikens inriktning. Förslaget kommer att skickas ut på remiss under december.

- För att klara arbetsmarknadspolitikens stora utmaningar - inte minst att nå sysselsättningsmålet på 80 procent - behövs en organisation med hög effektivitet och träffsäkerhet inom arbetsmarknadspolitiken, säger näringsminister Björn Rosengren.

- Styrning och uppföljning har fungerat otillfredsställande inom Arbetsmarknadsverket. Det finns olika orsaker till detta, men en viktig sådan är den nuvarande ordningen med två myndighetsnivåer inom AMV med var sin styrelse med fullt ansvar.

- Jag tycker att AMS förslag är mycket intressant och jag delar i stort AMS bedömning om vad som behöver ändras. Nu vill jag höra vad remissinstanserna tycker. Min ambition är att lägga fram ett förslag under våren 2001.

Källa: www.regeringen.se