w w w . R a j a n i e m i . c o m

2000-02-28

En ångervecka blir till två även för Internethandel och postorder

Från och med den 1 juni i år skall det vid all handel som sker på distans gälla två veckors ångerrätt. Ångerrätt för konsumenten skall alltså gälla vid handel via Internet, TV-shop och postorder. Detta föreslår regeringen i en remiss som i dag överlämnas till Lagrådet.

Den så kallade ångerveckan som finns i dag omfattar endast hemförsäljning och telefonförsäljning. Regeringen vill att tidsfristen även i dessa fall skall ökas till två veckor.

Förslaget innehåller också bestämmelser om vilken information som den som säljer en vara eller en tjänst på distans måste lämna till konsumenten. Säljaren skall bland annat ge information om sitt namn och sin adress, varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper och pris inklusive skatter och avgifter. Säljaren skall också ge konsumenten information om dennes rätt att ångra sig. Vid Internethandel skall i de flesta fall informationen finnas på webbsidan.

Om inte konsumenten och säljaren kommer överens om något annat skall varan levereras inom 30 dagar. I annat fall har konsumenten rätt att häva avtalet och få pengarna tillbaka.

Lagförslaget bygger på ett EG-direktiv om konsumentskydd vid distans-avtal. Alla EU-länder kommer därmed att införa liknande regler.

Lagförslaget innehåller flera viktiga undantag. Bland annat omfattas inte finansiella tjänster, alltså till exempel krediter och försäkringar (inom EU pågår ett arbete med ett särskilt direktiv för finansiella tjänster). Ångerrätten skall inte kunna tillämpas till exempel vid ett avtal om prenumeration av en dagstidning. Det skall inte heller gälla någon ångerrätt sedan en kund som köpt förseglade CD-skivor eller datorprogram brutit förseglingen.

Lagen reglerar inte frågan i vilket lands domstolar en eventuell tvist skall avgöras.

Justitiedepartementet