w w w . R a j a n i e m i . c o m

 

2000-11-28

Regeringen backar; anställningsstöd ska ge a-kassa

Arbete med anställningsstöd ska ge rätt till pengar från a-kassan för den som blir arbetslös igen. Det anser arbetsmarknadsutskottet i riksdagen och ändrar därmed regeringens förslag till ny arbetslöshetsförsäkring. Sven-Erik Österberg, socialdemokratisk ordförande i utskottet säger i ett uttalande till LO-tidningen: - Många som får arbete med anställningsstöd och går tillbaka till arbetslöshet får bara den lägsta ersättningen på 103 kronor och hamnar i trångmål. Det här har varit starka krav från fackligt håll på att vi ska göra något åt det.

En ytterligare trolig anledning till att regeringen nu backar är också att stark opinion mot formerna av anställningsstödets villkor också hårt kritiserats från andra håll. Själv har jag fört stark kritik mot anställningsstödets utformning och villkor, men när det gäller gruppen över 57 år som också kommer att omfattas av särskilt anställningsstöd kommer inte någon ändring att träda i kraft.

Regeringens förslag, som lämnades i slutet av juni innebär stora förändringar i arbetslöshetsförsäkringen. Den ska bli "rättvisare och tydligare", för att använda regeringens ordval. Så länge inte formerna och villkoren i anställningsstödet som avser personer över 57 år så blir det svårt att kalla den helt rättvis. (Se vidare under avd Nytt "övriga nyheter", Socialbidragstagare kan inte kvala in till a-kassan)

Dock finner man i förslaget att regeringen utlovar en höjning av den högsta dagsersättningen i arbetslöshetsförsäkringen i två steg. Det första steget den 1 juli 2001 och steg 2 planeras den 1 januari 2002. Idag är den högsta dagsersättningen från a-kassan 580 kronor om dagen, vilket innebär att många arbetslösa inte alls får 80 procent av lönen, som försäkringen ska ge. I utskottets förslag finns inga siffror om höjningar med för det ska regeringen själv besluta om. Statsminister Göran Persson har dock vid flera tillfällen offentligt både uttalat och lovat att ersättningen ska höjas med 100 kronor båda gångerna. Detta innebär att den högsta dagsersättningen från år 2002 blir 780 kronor om dagen. Men ersättningen kommer bara att utbetalas under de hundra första dagarna av en arbetslöshetsperiod för att sedan återgå till max 580 kronor om dagen i ersättning.

Grundvillkoren kommer att skärpas för att en arbetslös ska få ersättning i från a-kassan. Den arbetslöse måste gå med på att skriva en individuell handlingsplan och efter de hundra första dagarna måste den arbetslöse söka jobb även på andra ställen än hemorten och inom fler yrken än tidigare. Den som också säger nej till ett arbete, som arbetsförmedlingen har ordnat utan godtagbara skäl kommer att riskera sänkt ersättning. Även den som uppfört sig illa så att hon eller han inte får ett erbjudet jobb riskerar att få sänkt ersättning. Ärendet kommer att slutbehandlas i rikdagen på luciadagen den 13 december. Och den nya arbetslöshetsförsäkringen föreslås träda i kraft den 1 februari, alltså en månad senare än vad regeringen tänkt sig.

Therese Rajaniemi