w w w . R a j a n i e m i . c o m

2001-09-02

Arbetslösa ska få semester och högre sjukpeng

Deltagare i aktivitetsgarantin ska få 25 dagars semester och lika stor ersättning vid sjukdom som öppet arbetslösa. Det tar nu Ams upp i sitt budgetunderlag för åren 2002-2004, skriver Göran Jacobsson, LO-Tidningen.

Lars Sjöström, överdirektör på Ams, bekräftar att de två delarna nu finns med i det utkast till budgetunderlag som finns, men han kan inte säga något närmare förrän Ams styrelse ställt sig bakom budgetunderlaget i slutet av februari. Lars kan inte säga med 100 procentig säkerhet, men med största sannolikhet kommer det att finnas med förändringar av ledighet och ersättning vid sjukdom för dem som deltar i aktivitetsgarantin, enligt LO-tidningen. Han förklarar också att argumenten för förändringar är att det behövs en mer enhetlig tillämpning. I det utkast till budgetunderlag som finns idag resonerar Ams kring 25 dagars betald semester under en tolvmånadersperiod för deltagare i akrivitetsgarantin och jämför med den redan existerande möjligheten att ge ota-deltagare betald ledighet i 25 dagar under ett år.


Två förslag finns till sjukpeng

När det gäller sjukersättningen för deltagare i aktivitetsgarantin finns det i budgetunderlaget två förslag. Det är sjukpenning redan efter en karensdag eller aktivitetsstöd under de första 14 sjukdagarna och därefter sjukpenning. LO-Tidningen har tidigare berättat om svårigheterna för deltagare i aktivitetsgarantin att få ledigt och att de får lägre ersättning vid sjukdom än öppet arbetslösa. Det är visserligen samma regler som tidigare gällt för dem som varit med i något arbetsmarknadspolitiskt program, men bestämmelserna får en annan karaktär när de tillämpas i en åtgärd som kan pågå i många år.


Ingen ledighet i julas

Inför jul uppmärksammade också LO-Tidningen att deltagarna i aktivitetsgarantin inte hade någon möjlighet att ta ledigt under jul- och nyårshelgen och behålla sin ersättning trots att de har rätt till tio dagars ledigt med ersättning. Från Ams sida förklarade man att landets arbetsförmedlingar var uppmanade att hålla verksamheten i gång under mellandagarna. Som regel är det landets arbetsförmedlingar som lägger ut ledigheten. Bestämmelsen om tio dagars ledighet kommer från tidigare arbetsmarknadspolitiska program. De var som regel inte längre än sex månader. Tidigare har LO-tidningen även skrivit om de orättvisa skillnaderna i sjukersättning till öppet arbetslösa och till deltagare i aktivitetsgarantin. Öppet arbetslösa har rätt till sjukersättning och efter 15 dagar får de även ersättning från AGS medan deltagare i aktivitetsgarantin bara får fortsatt aktivitetsstöd, som är lika stor som a-kasseersättningen, efter en karensdag.


Arbetlösa i aktivitetsgarantin gör en förlust på 7 500 kronor

Sjukpenningens högsta ersättning är högre än a-kassans tak och därmed aktivitetsstödets högsta ersättning. Skillnaderna i ersättning gör att den som är med i aktivitetsgarantin och blir sjuk kan förlora upp till 7 500 kronor i månaden jämfört med om en öppet arbetslös insjuknar.

Äntligen kommer förslaget upp som vi arbetslösa slagits för så länge och efter att jag också vid ett flertal tillfällen skrivit till vår statsminister Göran Persson, som dock avvisat förslaget på att arbetslösa som konkret gör något åt sin situation ska få rätt till semester, så ser det nu ut att äntligen gå igenom. En morot som ligger i tiden och en rättvis Socialdemokratisk sådan!/Tessan, som håller tummarna för att förslagen nu går igenom och avvaktar på Yippa.