w w w . R a j a n i e m i . c o m

2004-12-01

Regeringen kryper till korset??

Börjar regeringen nu erkänna att vi är på väg in i en djupare lågkonjunktur med anledning av följande pressmeddelande som är utskickat från Näringsminister Björn Rosengren som kommenterar Flextronics varsel så här;

– De varsel som offentliggjorts idag påverkar många enskilda människor på flera orter runt om i Sverige. Det finns all anledning att vara bekymrad för den uppkomna situationen för såväl enskilda individer som berörda orter.
– Vi ser nu internationellt en viss avmattning i konjunkturen, vilket påverkar även Sverige. De varsel svenska företag inom bland annat verkstadsindustrin har lagt som en följd av detta är ett växande problem.

– Även om svensk ekonomi och arbetsmarknad är stark följer regeringen utvecklingen noga, och ser med oro på att varslen ökar. I de företag som berörs drabbas anställda och medarbetare av osäkerhet och oro inför framtiden. I kontakt med AMS och länsarbetsnämnderna följer vi händelseutvecklingen noga för att dels se i vilken mån de aktuella varslen kommer att verkställas, dels bedöma vilka ytterligare insatser inom bland annat arbetsmarknadspolitiken som kan bli nödvändiga.

– Jag utgår också från att de företag som nu varslar tar sitt ansvar och tillsammans med fackliga organisationer och berörda kommuner arbetar med omställning och aktiva åtgärder för de medarbetare som kan komma att beröras.

Kommentar: Lite sent kan tyckas då Amerikanska företag redan före julen 2000 varnade svenska exportföretag att en djupare lågkonjunktursvacka var på gång och att företagen därmed skulle börja strypa i produktionen. Regeringen har trots allt under våren med alla varsel från bland annat Ericsson fortsatt hålla en positiv ansiktsmask utåt angående läget på den svenska arbetsmarknaden. Senaste uttalande från statsminister Göran Persson var att tillväxtprognosen för Sverige skulle hålla trots konjunkturinstitutets varningar om lågkonjunktur nu i juli och att tillväxten därmed skulle bli lägre. Arbetsmarknadsläget för de som varit långtidsarbetslösa sedan mitten på 90-talet ser alltså inte för ljust ut med de nya varsel som nu är på gång och kan därmed vänta sig att få stega ett steg tillbaka för nya arbetslösa på den s.k. ljusa tillväxtmarknaden som vi just nu ser blomma för fullt i hela Sverige ;o).