w w w . R a j a n i e m i . c o m

2000-12-22

Arbetstagarinflytande i Europabolag?

Vid rådets möte i Bryssel nåddes idag en överenskommelse om innehållet i ett direktiv om arbetstagarinflytande i Europabolag i EU.

- Det är mycket glädjande att vi har tagit detta stora och viktiga steg framåt. Jag vill särskilt peka på det stora arbete som ordförandelandet Frankrike har lagt ned på att föra frågan framåt. Det är också mycket bra att Spanien har visat kompromissvilja, säger statsrådet Mona
Sahlin. Överenskommelsen går nu till Europaparlamentet för samråd.

- Arbetstagarinflytandet i Europabolag blir en fråga som står högt upp på dagordningen för det svenska ordförandeskapet. Jag kommer att prioritera en snabb lösning av denna 30 år gamla fråga. Jag räknar också med att frågan om ett direktiv om information och samråd får en ordentlig skjuts framåt, avslutar statsrådet Mona Sahlin.