w w w . R a j a n i e m i . c o m

2001-01-29

 

NYHETSANKAN OM ATTAC

DN lyckades i förra veckan med bedriften att med hjälp av en Sifo-undersökning bevisa att ungdomar är den grupp som ger minst stöd till Attacrörelsen. Johan Ehrenberg har tittat på materialet och har kommit fram till en helt annan slutsats. Följande är ett klipp från veckotidningen ETC.

Förra veckan kunde läsare av Dagens Nyheter plötsligt få höra att ungdomar är den grupp som stöder Attac minst. Istället berättade man stort på framsidan att det var fyrtiotalisterna som var de stora sympatisörerna. Som bevis för sitt påstående hade tidningen en Sifo-undersökning beställd av TCO, som Sture Nordh - TCO:s ordförande också presenterade på DN:s debattsida. Problemet med undersökningen är att den egentligen inte alls bevisar påståendet. Tvärtom.

Om man läser Sifo-undersökningen som finns publicerad på TCO:s hemsida så kan man vid första läsningen verkligen få intrycket att ungdomar stöder Attac mindre än äldre grupper. 42 procent av de tillfrågade unga (ålder 15-29 år) är positiva eller mycket positiva till Attac:s krav, medan 48 procent av gruppen medelålders (30-44 år) har samma inställning. Bland människor mellan 45 och 60 är stödsiffran 42 procent, medan Attac bland ännu äldre "bara" har stöd av 30 procent. Den egentliga sanningen är alltså att det är de äldre som ger minst stöd åt Attac. Men om man läser vidare bland siffrorna och ser hur många i varje grupp som är EMOT Attacs krav förändras bilden. 31 procent av de äldre är emot Attac, 36 procent av 45-60-åringarna, 31 procent av de medelålders och bara 22 procent av de unga är EMOT Attac. Det vill säga starkt negativa till kraven eller något negativa.

Väger man samman dessa siffror blir bilden alltså den rakt motsatta. Minst motstånd möter Attacs krav bland unga, mest motstånd bland fyrtiotalisterna och äldre.

Hur kan då DN komma till en så annorlunda slutsats? Jo man trixar. I undersökningen finns nämligen en stor andel som inte vill svara på vad de tycker om kraven eller inte vet vad de tycker. (Bland unga 36 procent, bland fyrtiotalister 22 procent.) Ju fler som inte vill svara på frågan vad de tycker om Attacs krav, desto lägre blir givetvis andelen "positiva". Men det är ju ungefär som att säga att de tjugofem procent som inte röstar i ett riksdagsval, därmed automatiskt är emot kraven partierna ställer. Eller att de som inte röstade i EU-folkomröstningen automatiskt var emot EU.

Bland den stora andelen som ej kan svara på frågan om de är för eller emot Attacs krav finns givetvis också människor som är kritiska till hur frågan ställs, som inte vill delta i Sifos vink.

Källa: ETC, Attac:s postlista.