w w w . R a j a n i e m i . c o m

2000-10-18

Skattereduktion för bredbandsanslutning

www.finans.regeringen.se


Regeringen har i dag överlämnat en proposition om skattereduktion för bredbandsanslutningar. Bakgrunden till förslaget är att regeringen anser att hushåll och företag i alla delar av Sverige inom de närmaste åren bör kunna få tillgång till IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet.

Skattereduktionen ges till juridiska personer, enskilda näringsidkare och fastighetsägare som haft utgifter för en anslutning för tele- och datakommunikation. Bostadsrätts-föreningar, som ju i juridisk mening är fastighetsägare, omfattas också. Anslutningen skall vara ny och kunna överföra multimedietjänster av god teknisk kvalitet. Anslutningen ska vara ordnad så att konkurrerande operatörer ges möjlighet att erbjuda den anslutne abonnemang.

Förutsättningen för skattereduktion är att anslutningen tas i drift under perioden 1 januari 2001- 31 december 2002. Det innebär att kostnader för arbeten som påbörjats före den 1 januari 2001, men som tas i drift därefter, berättigar till skattereduktion.

Skattereduktionen föreslås bli 50 procent av utgifter över 8000 kronor, eller i hyreshus 8000 kronor per bostad eller lokal som anslutits. Skattereduktionen utgår med högst 5000 kronor, eller i hyreshus 5000 kronor per bostad eller lokal. Utgifter för abonnemang ingår inte i underlaget för skattereduktionen. Värdet av eget arbete
får inte heller räknas med. Ett krav är vidare att den som utför anslutningen har F-skattesedel. Ansökan om skattereduktion görs hos skattemyndigheten.

Skattereduktionen ges till juridiska personer och enskilda näringsidkare även om utgiften kan dras av i näringsverksamhet.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2001. Skattereduktionen kan medges vid debiteringen av slutlig skatt vid taxeringen 2002 eller 2003.