w w w . R a j a n i e m i . c o m

 

2000-09-23

Budgetinformation från Vänsterpartiet

Budgetinformation från uppgörelsen med regeringen och mp finns att läsa på Vänsterpartiet Gävleborgs hemsida. Allt är inte lättillgängligt men förhoppningsvis begripligt ändå. Vi är naturligtvis inte nöjda med t.ex. resultatet i samband med arbetstidsförkortningen, trots allt innehåller budgeten en hel del reformer. Det mesta var dock klart redan i våras i samband med vårpropositionen. Nu handlade det om att omfördela mellan utgiftsområden för att skapa reformutrymme för annat, så kom t.ex. skolmiljarden till liksom tidigareläggning av medel till tandvården.

Det mesta handlade om statens intäktssida och utrymme för skattesänkningar, något som vi inte är helt förtjusta i. Våra profilfrågor där var sänkt skatt för hyreshus, höjda grundavdrag som kompensation för ökade miljöskatter och en fortsatt kompensation för egenavgifterna i pensionssystemet. Det blev på en nivå som är acceptabel, eftersom det finns ett fortsatt reformutrymme för kommande år i alla fall.

Owe Hellberg.

Adressen till Vänsterpartiet Gävleborgs hemsida: http://www.vansterpartiet.nu