w w w . R a j a n i e m i . c o m

2001-09-03

Polemik mot Aftonbladet debattkrönikör

Falköping måndagen den 23 juli 2001

Hej Johan!

Jag besvarar ditt brev inne i ditt eget nedan PLUS några rader efter.

Thu, 19 July 2001 skrev Johan Lindahl:

Hej,

Tack för dina åsikter.

Du är själv journalist och borde därmed veta att man med 2800 tecken inte
kan berätta en fulländad och heltäckande historia om en konflikt som pågått
betydligt längre än från början på 90-talet.
+++
JO, DET ÄR SANT, JOHAN, MEN DET DU SKREV ÄR SÅ TRADITIONELLT, SÅ FÖRUTSÄGBART, HELT I LINJE MED SÅVÄL ETABLISSEMANGHETS SOM FINRUMSMEDIAS ÅSIKTER (VISST - DOM KAN HA RÄTT IBLAND, MEN OFTAST INTE).
+++
Det exakta antalet deporterade kommer nog aldrig kunna säkerställas. Varifrån fick Finanstidningen sina uppgifter?
+++
JAG KAN INTE SVARA PÅ DET. MEN TALA - SKRIV MED/TILL KNUT CARLQVIST - HAN SKRIVER OM DESSA UPPGIFTER I SIN ARTIKEL SOM INGÅR I BOKEN OM KOSOVO. BOKEN HETER FREDSBOMBER ÖVER KOSOVO.
+++
En nära väns morbror med familj deporterades från Pristina till koncentrationsläger för mer än tio år sedan och han var en av många. En väsentlig fråga är varför de konfliktförebyggande åtgärderna uteblev från
slutet av 1980-talet då konflikten började gro på allvar.
+++
MIN INSTÄLLNING ÄR I KORTHET ATT ORSAKEN TILL KONFLIKTEN I DET GAMLA JUGOSLAVIEN TILL STÖRSTA DEL LIGGER HOS KROATERNA SOM ÄNDA SEDAN ANDRA VÄRLDSKRIGET INTE ACCEPTERAT TITOS JUGOSLAVIEN. MINNS MORDET PÅ JUGOSLAVIENS STOCKHOLMSAMBASSADÖR I BÖRJAN AV 70-TALET OCH FLYGPLANSKAPNINGARNA DÄREFTER. ÅRET EFTER TITOS BORTGÅNG, DET VILL SÄGA 1981, INLEDDES OROLIGHETER I KOSOVO SOM DU VET EN DEL AV SERBIEN I MÅNGA HUNDRA ÅR.

KROATERNA HAR ALLTID STÖTTS AV TYSKARNA - ETT ARV FRÅN HABSBURGSKA DUBBELMONARKIN. JAG SKULLE VILJA ATT NÅGON SVENSK TIDNING NÅGON GÅNG ÅTMINSTONE ANTYDDE ATT TYSKARNA STÖTT KROATERNA OCH NATURLIGTVIS UCK I KOSOVO. UNDER DET GAMLA TITOJUGOSLAVIEN VAR DET --- FÖRBJUDET ATT SLÅ IHJÄL VARANDRA. DET VAR FRED OCH FÖRHÅLLANDEVIS FRITT OM MAN JÄMFÖRT MED DET ÖVRIGA ÖSTEUROPA.

DU VET LIKAVÄL SOM JAG ATT DET VAR ERKÄNNANDENA FRÅN VÄST OCH TYSKLAND AV SLOVENIENS OCH BOSNIENS SJÄLVSTÄNDIGHET SOM DROG IGÅNG KONFLIKTEN. - VARFÖR SKA SLOVERNA OCH BOSNIER HA SJÄLVSTÄNDIGHET, MEN INTE VI SADE SERNA - OCH SÅ BÖRJADE KRIGET.

DE GRYMHETER SOM SERBERNA ANSVARAR FÖR SKA FÖRDÖMAS, MEN AV NÅGON ANLEDNING HAR ETABLISSEMANGET - DIT FINRUMSMEDIA HÖR - VALT ATT GÖRA SERBERNA OCH M. TILL PRAKTISKT TAGET ENSAM BUSE.

GÅ UT PÅ STAN I DAG - OCH UNDER DE SENASTE, SKA VI SÄGA FEM ÅREN - OCH MANNEN PÅ GATAN ATT NAMNGE NÅGRA MISSTÄNKTA KRIGSFÖRBRYTARE OCH I DEN MÅN DU FÅR SVAR, SÅ SÄGER MAN MILOSEVIC, KARADIC OCH RADIC.
MEN INGA ANDRA NAMN - INTE DÄRFÖR ATT DE SAKNAS MISSTÄNKTA KRIGSFÖRBRYTARE UTAN DÄRFÖR ATT ETAB.-MEDIA BESTÄMT ATT M. OCH HANS SKURKAR OCH ANHANG, SOM KJELL-ALBIN ABRAHAMSSON SÅ VÄL UTTRYCKTE SIG, OPARTISKHET OCH SALONGSFÄIGT.

VISST - M. ÄR NOG EN SKURK, MEN DE ANDRA DÅ?
+++
När du börjar påstå att jag skulle mena att Milosevic har stått för allt förtryck och sattyg i Jugoslavien undrar jag om du läst artikeln över huvud
taget. Vad får dig att tro något sådant?
+++
ATT DU INTE NÄMNDE NÅGONTING OM ATT CIKRA 2 500 MÄNNISKOR DÖTT EFTER NATOS BOMBNINGAR, ATT STORA DELAR AV INFRASTRUKTUREN FÖRSTÖRTS OCH ATT JUGOSLAVIEN VARIT UTSATT FÖR TIO ÅRS BOJKOTT - DÄRFÖR TRODDE JAG ATT DU DU HADE DEN UPPFATTNINGEN. MEN JAG HAR DESSBÄTTRE FEL.

TACK FÖR DET.

JAG SER FRAM EMOT DIN ARTIKEL DÄR DU BELYSER FRÅGAN, BLAND ANNAT FRÅN DE UTGÅNGSPUNKTER JAG NÄMNT I MITT BREV HÄR.
+++
Vidare, det finns många teorier kring UCK. Och jag har lyssnat till många
som hävdat att västmakterna hade ett finger med i det spelet. Mycket
möjligt. I huvudsak skapades UCK av upproriska albaner i Kosovo, framförallt
i byarna. Men det var heller inte temat för artikeln.
+++
DET ÄR RIKTIGT JOHAN - DET VAR INTE TEMAT FÖR ARTIKELN.
SJÄLVKLART BESTÅR UCK HUVUDSAKLIGEN AV KOSOVOALBANER MEN DET FINNS UPPGIFTER OM SÅVÄL KROATER SOM BOSNINER I GERILLAN.
MEN DESSA SPEKULATIONER FÅR MAN ALDRIG LÄSA I SVENSKA MEDIA - MED UNDANTAG FÖR EN OCH ANNAN DEBATTARTIKEL.

MEN UPPGIFTER OM SERBERNAS GRYMHETER, VERKLIGA ELLER PÅHITTADE, DE PUBLICERAS RAKT AV BARA. DET ÄR DETTA SOM ÄR SKILLNADEN.
+++
Du har helt rätt i att Natos bombningar utlöste en våg av fördrivning ­ och jag tar inte Nato i försvar. Jag håller med dig om att Natoländerna bör ställas inför rätta då interventionen bröt mot folkrätten. Men det får bli i en annan krönika.
+++
JAG SER VERKLIGEN FRAM EMOT DEN KRÖNIKAN. FÅR DU VERKLIGEN SKRIVA ATT BLAIR, CLINTON OCH COMPANI SKA STÄLLAS INFRÖ SKRANKET I HAAG? JAG BETVIVLAR, JOHAN. MEN GÖR ETT FÖRSÖK.

BÄSTA HÄLSNINGAR

CURT CARLSSON

Med vänlig hälsning,
Johan Lindahl

-----------------------

Ursprungsbrevet till Johan Lindahl från Curt Carlsson:

Hej Johan Lindahl!

Jag har läst din kolumn i AB 18 juli 2001 och vill kommentera enligt följande.

Du benämner Jugoslavien under Milosevic´ som en diktatur? Tja, kanske det. Bättre skriva att M. förde en diktatorisk politik, vilket är en annan sak. Jag hoppas du upplyser läsarna nästa gång om att M. valdes två gånger och förlorade den tredje gången (då det märkligt nog aldrig blev någon andra omgång - trots att den nuvarande presidenten (K.) inte fick 50 procent vid första valomgången (men varför vara så formell...? Tänk om det varit det omvända - att M. inte fått 50 procent (han fick 37 %) och M. bara deklarerat att han struntade i den andra omgången...?

Hade våra kära media tigit då?

I början av Balkankriget var M. den man USA, EU och Nato satsade på. Långa och sega förhandlingar. Men när M. inte utan vidare godtog att Nato skulle ingripa och annektera Jugoslavien - då la väst om kursen och utmålade M. till "vår tids Hitler" och allt vad även AB haft på sina löpsedlar.

Den påstådda etniska rensningen gick trögt de första nio åren på 90-talet. Minst sagt.

Enligt till exempel Knut Carlqvist i Finanstidningen dog 70 människor i Kosovo som en följd av serbisk aggression. Det är 70 människor för mycket, men inte är det "folkmord" och "etnisk rensing"? Det var när Nato började bomba som det blev fart på den etniska rensningen och folk som flydde om de inte dog.

I din artikel nämner du ingenting om den skada som nästan tio års bojkott av Jugoslavien orsakat landet.

Och bombningarna 1999? Har du glömt dem? Enligt samstämmiga uppgifter (som dock inte refereras i våra svenska finrumsmedia) dog cirka 2 500 människor av Natos "mjuka bomber", för att citera Anna Lindh.

Infrastrukturen blev oerhört skadad - broar, fabriker, vägar, bostadshus.

Betyder inte dessa bombninagr någonting för de svårigheter Jugoslavien har idag?

Och tribunalen i Haag. Du vet lika väl som jag att den tribunalen är en produkt av främst USA. Tror du att någon av herrar Blair, Clinton/Bush, Solana skulle kunna tänkas få ställa sig inför skranket i Haag?

Bara tanken svindlar. Väst till ansvar? Vad säger du? Väst som Försvarar Demokratin!

I dag, när Tudjman är död - då går Carla Ponti ut och säger att "jag skulle nog gärna vilja ha T. till Haag". Nu ja. Men då han levde var det ingen som begärde hans huvud på ett fat (för Kraina till exempel).

Och utlämandet av M. Du spekulerar inte ens om det kom samtidigt som den så kallade givarkonferensen.

Passade det inte lägligt?

Hur fräck får man vara från de västliga stormakterna? Först bombar man sönder och samman Jugoslavien. Sedan kallar man till givarkonferens för att hjälpa Jugoslavien till demokrati...

Och hur var det i början av 90-talet då Världsbanken ställde oerhört starka ekonomiska krav på Jugoslavien? Också detta är glömt.

Jag hälsar liksom många andra den nya utvecklingen i Jugoslavien med glädje även om västliga media gör allt de kan för att dölja vem som OCKSÅ skapat problemen.

DU KAN VÄL INTE PÅ FULLT ALLVAR MENA ATT M. STÅR FÖR ALLT FÖRTRYCK OCH SATTYG I JUGOSLAVIEN?

Vad beror det på att folk i allmänhet enbart kan räkna upp tre misstänkta krigsförbrytare? M., Karadic och Radic. Hela det övriga gänget då?
Finns det bara tre misstänkta krigsförbrytare i krigets Balkan?

Vem är ansvarig för att folk fått den sneda uppfattningen? Media så klart.

Och vem skapade UCK? Vågar du ställa frågan om inte Tyskland/Nato/USA hade ett finger med i spelet? Före UCK var det inget krig i Kosovo. När UCK bildades vintern 1998 blev det krig eftersom M. och hans regim hade - fräckheten att försvara sitt eget land mot terrorister även om de kallar sig befrielserörelse. Vilken annan statsledning skulel suttit med armarna i kors och sett på medan en rörelse (UCK) medvetet förstörde offentliga byggnader, brände och for fram som de värsta terrorister? Ingen skulle gjort det.

När du hamnar på samma sida som NAto/USA/Blair borde du få dig en funderare.
Men du har kanske funderat färdgt?

Hälsning

Curt Carlsson
journalist i Göteborg