Den "Bortre parentesen" införd?

Fr.o.m. i år har arbetsmarknadspolitiken lagts om. De tidigare åtgärderna ALU/API har försvunnit och ersatts med åtgärder med benämningen Arbetspraktik. Samtidigt har arbetsförmedlingarna fått mindre resurser.

Mot bakgrund av att resurser dragits in för arbetsförmedlingarna, att volymkraven slopats och att Arbetsmarknadsverkets anvisningar om riktade insatser har införts, kommer detta att få till följd att resurserna inte kommer att räcka till för alla arbetslösa. Konsekvenserna blir därför, att 1000-tals människor kommer att bli utförsäkrade från A-kassan.
Följande citat från länsarbetsdirektören i Dalarna till länets Arbetsförmedlingar belyser problemet i ett nötskal: "Nu har regeringen tydligt markerat att syftet med arbetsmarknadsprogrammen inte är att ge försörjning. Du ska alltså inte anvisa en sökande till ett arbetsmarknadsprogram om det enda syftet är att ge kvalificering för en ny ersättningsperiod från arbetslöshetskassan."

Vidare skriver länsarbetsdirektören: "Antalet utförsäkringar kommer med stor sannolikhet att öka under 1999."

Således, den bortre parentesen införs nu "bakvägen" med följd att 1000-tals arbetslösa nu blir hänvisade till socialbidrag för sin försörjning!!!

Därför finns nu anledning att påpeka, vad partiets högsta beslutande instans vid kongressen i Sundsvall 1997 beslöt, nämligen - Ingen bortre parentes skall införas i A-kassan!!!

Göran Johnsson, som var partistyrelsens föredragande på denna punkt, betonade särskilt, att "en utredning ska alltså tillsättas som ska föreslå åtgärder innan eventuell annan ekonomisk ordning skall gälla. Flera ministrar har sagt att avsikten inte är att människor ska gå på socialbidrag."

Anders Sundström, yttrade sig också vid behandlingen om denna fråga på kongressen. Han sa bl.a. följande: "Man kan gå in på många olika detaljer i A-kassareglerna, men vad vi avser är att de regler som idag gäller ska gälla också i framtiden. Det är också svaret på Gösta Brodins frågor. Vi måste alltså utgå från att partistyrelsen faktiskt gör det som kongressen har beslutat om."

Vi undertecknade organisationer protesterar å det bestämdaste mot konsekvenserna av omläggningen av arbetsmarknadspolitiken. Vi blev lovade av partikongressen att inte en enda arbetslös skulle bli utförsäkrad och tvingas gå till socialbyrån och be om pengar till sin försörjning. Detta löfte har partiet, regeringen och riksdagsgruppen nu övergivit. Vi känner oss svikna, lurade och bedragna.

Vi kräver därför, att beslut omedelbart tas för att uppfylla de löften alla landets Arbetslösa gavs av partikongressen 1997. Ingen skall tvingas utförsäkras från A-kassan av en socialdemokratisk regering, en socialdemokratisk riksdagsgrupp. Sånt kan man bara förvänta sig av nyliberala högerregeringar.

Med förväntningar på ändring, hälsar vi.

Metalls avd 153 Långshyttan
Kommunal sektion 17 Hedemora

www.rajaniemi.com    Website: www.rajaniemi.com
   © Copyright 1998 - 2002
Mats & Therese Rajaniemi