1998-04-07  Debattartikel.......

Till Finansminister Erik Åsbrink!

Jag som Socialdemokrat kommer aldrig att ställa upp på någon skattesänkarpolitik som bara är valfläsk. Den som accepterar skattesänkarpolitiken accepterar också ett framtida samhälle med klasskillnader mellan fattiga och rika. Det är dags att NI 40-talister i ledande maktpositioner, börjar tänka på framtida generationer mer än på Er själva. Framtidens välfärdssamhälle klarar inte av en skattesänkarpolitik.

Antalet 40-talister är långt många fler än antalet 60-70-talister. Bara detta gör ju att skatteintäkterna kommer att minska i framtiden, samtidigt som vi kommer att ha ett enormt ökande behov av en offentlig sektor i framtiden. Hur ska vi finansiera detta? Med lägre antal arbetande och minskade skatteintäkter? De som inte hunnit samla pensionspoäng i ATP-systemet (AP-fonderna) dvs kvinnorna, lågavlönade, arbetslösa och de som har börjat förvärvsarbetat sent HUR SKA DE KLARA SIG? De kommer inte att kunna köpa sig privat vård och de har inte ens privata sjukförsäkringar, eftersom välfärdssystemet är byggd på en solidarisk politik, där alla ska få rätt till en god äldrevård oavsett plånbokens storlek.

Ska VI som idag är färre till antalet stå för kostnader för en utbyggd offentlig sektor (gruppbostäder, vårdhem m.m.), miljön (där kostnaderna för avvecklingen av kärnkraften ingår) samt att VI ska ersätta Er och fylla era platser i framtiden? Samtidigt som VI är med i EU, som kommer att belasta skattesystemet ytterligare. För ska vi bygga ut offentliga sektorn i framtiden och klara det med lägre skatteintäkter och låg inflation (=arbetslöshet), så kommer vi bli tvungna att åter låna pengar och sedan är karusellen igång igen. Ett land som inte har sina finanser i ordning kommer att få betala straffavgifter till EU.

Ska pensionen också bli en lyx för de rika? Är det en god Socialdemokratisk politik? 50-talisterna är de första som kommer att möta framtiden där vi har en kraschad offentlig sektor och ett urmjölkat pensionssystem. Hur ska de få vård och omsorg, en offentlig sektor kostar och så även privata vårdhem, mediciner m.m.

Inte ens pensionsfonderna kommer att klara av att försörja alla 40- och 50-talister i 20-30 år! Medellivslängden har ökat Erik Åsbrink? Säg mig, hur har Ni tänkt Er framtiden?

Tänker Ni inte på generationerna efter Er? Det system Ni har skapat, har blivit ett egoistiskt system bara för Er och inte för kommande generationer. Efterkrigstidens barn (inte alla) som alltid fått det bättre och bättre, tror att det alltid ska fortsätta så. De i det övre skiktet och de rika som fortfarande roffar åt sig via fallskärmsavtal osv. som tar med sig det sista innan skeppet sjunker. För tänk om någon annan skulle få mer? Ert beteende har också i mångt och mycket skapat dagens egoism. Det är dags för Socialdemokratin att visa Solidaritet med framtida generationer! En politik som är långsiktig, skapar också trovärdighet.

Efter år 2005 kommer vi att börja få arbetskraftsbrist i det här landet om vi skall kunna klara av framtida åtaganden! Vi behöver förbereda för det NU! Vi behöver också folk som kan ta över inom landsting, kommuner, statliga förvaltningar, fackliga organisationerna. Även i det privata näringslivet kommer behovet att öka i framtiden. En sak är i alla fall säker, att vi som är 60-70-talister kommer inte att kunna bära framtidens system, för vi är färre till antalet och bidrar därmed med mindre skatteintäkter. På detta förespråkar NI ytterligare skattesänkningar! Återigen visar sig Socialdemokraternas bristande konsekvensanalys.

DET ÄR DAGS FÖR EN VISIONSPOLITIK MED ETT INNEHÅLL SOM STRÄCKER SIG LÄNGRE ÄN ÅR 2000. En politik som inte bara förespråkar en bra värld för de rika och välbeställda i samhället! Skattesänkarpolitik ökar bara klassklyftorna i samhället. För låg- och mellaninkomsttagarna måste alltid konsumera för det lilla de får extra i plånboken med höjda hyror, egenavgifter m.m. inte för att kunna pensionsspara mer och skaffa sig privata sjukförsäkringar, för det räcker i alla fall inte pengarna till. Om vi har råd med skattesänkningar har vi också råd med att sätta människor i ARBETE, som generar mera skatteintäkter och bygga för framtiden. Framtiden tar inte slut med Er 40-talister! Jag är inte generellt emot skattesänkningar så länge det inte leder till försämringar för de svaga i samhället och ökar klasskillnaderna i samhället! Det skulle vara roligt om staten kunde lägga undan och spara till framtida behov istället för att sätta sprätt på pengarna bara för att fiska röster. Människorna är inte dummare än att de förstår om man bara tar sig tid att förklara saker och ting!

THERESE RAJANIEMI
Partimedlem/arbetslös

www.rajaniemi.com    Website: www.rajaniemi.com
   © Copyright 1998 - 2002
Mats & Therese Rajaniemi