w w w . R a j a n i e m i . c o m

Demokratiutredningen nu gett ut en ny debattbok:

"Vad hände med Sveriges ekonomi efter 1990?"
(SOU 1999:150).

En ny småskrift från Demokratiutredningen

Med hjälp av statistiska analyser och intervjuer med centrala aktörer inom politik och ekonomi hävdar författaren, journalisten Torsten Sverenius, att Sveriges ekonomiska eftersläpning och kris inte i första hand hade ekonomiska orsaker utan politiska. Det handlar om en förskjutning i samhällets maktbalans och en försvagning av den demokratiska processen.

Skriften kan elektroniskt hämtas hem från Demokratiutredningens webbplats: www.demokratitorget.gov.se

Den kan också beställas mot faktura från Fakta Info Direkt,
Kundservice, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel: 08 587 671 00.
Fax: 08-587 671 71 eller e-post: order@faktainfo.se