1998-07-17
 

Allt fler fattiga söker sig till hjälporganisationer

Trycket på hjälporganisationerna ökar när de fattiga i Sverige bara blir fler.
   -Till oss kommer många som har fått nej från socialen, säger Birgitta Reimers, verksamhetschef på Stadmissionen i Stockholm.

Antalet socialbidragstagare har ökat markant sedan 1990. Men hjälpen från samhället räcker inte alls till. Det har hjälporganisationerna på ett mycket tydligt sätt blivit varse om. Många som tar kontakt med dem behöver hjälp för att klara vardagen. De ber om pengar till mat, kläder, hyra och sportutrustningar till barnen.

Arbetslöshet en orsak

Frälsningsarmén tar emot mer än dubbelt så många hjälpsökande idag jämfört med för två år sedan. 1996 ville 8 000 personer ha hjälp. I fjol var det 16 000 och siffran för i år beräknas bli ännu större.
  -Förr var det bara missbrukar och människor med svåra hemförhållanden som kom till oss. Men idag är det mest vanligt folk som har fått det jobbigt ekonomiskt, oftast på grund av arbetslöshet. Det kan hända att man har fått pengar från socialen, men ändå inte klarar upp situationen, säger Leif Alm, informationssekreterare på  Frälsningsarméns högkvarter.

Stadsmissionen i Stockholm har samma erfarenheter. Den får ta hand om allt fler  människor som har råkat ut för tillfällig ekonomisk knipa och som inte har fått någon hjälp alls av socialtjänsten.

Brister i skyddsnätet

   -De kanske inte är berättigade till socialbidrag enligt normen, men i själva verket är de i stort behov av ekonomiskt stöd, säger Birgitta Reimers.

Hon tycker att bristerna i det sociala skyddsnätet är uppenbara när de fattiga inte kan få den hjälp dem så väl behöver av samhället.
   - Socialbyråerna ser inte till helheten på samma sätt som tidigare, vilket givetvis beror på att de också har en pressad ekonomi, säger hon.

Socialen hänvisar

I Vänersborg har socialtjänsten hänvisat bidragssökande till Röda Korset, uppger Elfsborgs Läns Allehanda. Chefen för Röda Korset i Vänersborg har skrivit till socialchefen för att få ett stopp på det. Enligt organisationens stadgar får nämligen inga bidrag delas ut till privatpersoner, utan enbart till grupper.

Karin Andersson/TTKommentar:
"Detta är den mörka baksida av Sverige som man försöker mörka och det skall kallas den moderna framtiden medans soppköken bara blir fler och fler. Är det här som kallas det moderna 2 000-talet där människor åter igen får se fattigdomens nya ansikte och det ända nya moderna är väl tekniken, men den föder bara ett fåtal emedan fler kommer kanske att gå under. Och sanningen att de som företräder oss lever långt ifrån denna verklighet och kommer aldrig att förstå den heller, klyftan beror på inkomstskillnaderna och precis som förr innan arbetarrörelsen kom till så födde vi storbönderna, företagarna m.m. De tog de största inkomsterna medans pigor och drängar fick en liten bit av kakan. Löntagarna var de som gödde de redan välskodda då och precis så har det spårat ur med våra företrädare. Utan oss hade de inget arbete och kanske är det dags att börja påminna dem om den verkligheten på något sätt, för ett rättvist samhälle ska ha företrädare på samma nivå som en själv, det är då den förtroendevalde bäst kämpar för vår sak och vet vad den ska sträva efter. För det är inte en slump att arbetarrörelsen växte sig stark en gång i tiden. De som företrädde oss då gjorde det definitivt inte för högre lön utan för rättvisan."

Therese Rajaniemi

www.rajaniemi.com    Website: www.rajaniemi.com
   © Copyright 1998 - 2002
Mats & Therese Rajaniemi