1998-06-26 HOFORS

ARBETE ÄR ARBETE - ÄVEN FÖR UNGDOMAR!!!!

FERIEARBETANDE ungdomar har på senare år fått känna på de allt hårdare villkoren på arbetsmarknaden. Mer än hälften av ungdomarna har inte lyckats få ett feriearbete, och de som har fått ett sommarjobb erbjuds svältlöner.

Vissa kommuner betalar ungdomarna 7 - 15 kronor i timmen med den absurda motiveringen att inte ungdomarna förväntas utföra ett riktigt arbete.

Så ska vi inte ha det. Feriearbete oavsett om de är privata eller offentliga - ska vara av meningsfull karaktär med meningsfulla arbetsuppgifter och betalas som ett anständigt arbete med minimiavtal som gäller för ungdomar. Hos de flesta arbetsgivare finns faktiskt slutna avtal med minimilöner för 16-17 åringar, som bör och skall följas. Tyvärr, vet inte många ungdomar att dessa avtal finns och får inte heller information om detta av arbetsgivaren. Om arbetsgivaren slutit sådant avtal måste arbetsgivaren följa avtalet, annars skall man kontakta den lokala fackliga organisationen med vilken arbetsgivaren slutit avtal med.

Arbete skall kallas arbete och innebära ansträngning, allt annat är att ge en falsk bild av  vad arbete är.

Om kommunerna vill ordna ferieaktiviteter för ungdomarna bör de kallas för ferieaktiviteter och inget annat. Sådana kanske kan vara av värde, men de kan aldrig ersätta ett "riktigt sommarjobb". Alla ansträngningar utförda av ungdomar kallas "utnyttjande av billig arbetskraft". Så NI ungdomar som läser detta STÅ PÅ ER, låt Er inte luras av vare sig privata eller för den delen offentliga sektorn, som borde vara ett föredöme på arbetsmarknaden, just därför att ungdomar litar mer på den offentliga sektorn än på det privata. Alla kommuner som utnyttjar ungdomar på det här sättet borde förvisas till skamvrån med strut på kommunhuset! Det är skamligt att straffa ungdomarna för att föräldrarna är socialbidragstagare!

Therese Rajaniemi
RSJ/ vice ordf. DACKE

www.rajaniemi.com    Website: www.rajaniemi.com
   © Copyright 1998 - 2002
Mats & Therese Rajaniemi