w w w . R a j a n i e m i . c o m

1999-12-13

Vårdanställda flyr till a-kassan trots karens

Vårdbiträden och undersköterskor flyr till arbetslöshet på grund av vantrivsel och stress. Det visar den undersökning som Kommunal gjort bland sina medlemmar som har sagt upp sig från sina fasta jobb. De säger upp sig trots tre månaders avstängning från a-kassan.

Man kan tycka att det inte är så märkvärdigt att människor säger upp sig från sina fasta anställningar för oftast handlar det om att man fått ett nytt eller bättre arbete, men när människor säger upp sig för att frivilligt gå ut i arbetslöshet, då är det märkligare.
Eftersom alla ju vet att det är oerhört svårt att få ett nytt arbete och att a-kasseersättningen uteblir i 60 dagar när man hoppar av från en anställning på egen begäran. Ändå finns det tydligen anställda som väljer att sluta sina fasta arbeten.

Flertalet av Kommunals medlemmar valde frivilligt att gå ut i arbetslöshet med alla dess konsekvenser, för att de ville slippa ifrån det arbete de hade. Övervägande delen var kvinnor; vårdbiträden och undersköterskor.

Kommunalarbetareförbundet har undersökt cirka 700 medlemmar som frivilligt sagt upp sig under det senaste halvåret. Där hävdade endast nio procent att det var ett nytt arbete som lockade och flera av de som har sagt upp sig har fått ekonomiska problem. Trots detta så känner de sig ändå nöjda med vad de har gjort på grund av att de kände att jobbet var stressigt och tungt samt helt enkelt omöjligt.

Åren av nedskärningar har satt djupa spår i personaltablåerna. Många undersköterskor och vårdbiträden, liksom andra grupper inom vård och omsorg, känner en djup otillräcklighet och utbrändhet. I Kommunals undersökning säger de: "att de aldrig får en möjlighet att göra något färdigt och göra någonting bra".

Detta leder också till att man kommer att pressa arbetslösa in i en allt svårare situation, där ersättningen åter igen kan komma i fråga. Människor pressas därmed från två håll, genom att arbetsmarknaden blir allt tuffare samt en ohanterbar arbetsmiljö, som gör att allt fler människor blir sjuka. Man hamnar i en situation där man inte kan jobba kvar och man kan inte gå ut i arbetslöshet, den enda vägen som är kvar är att man till sist blir utbränd och långtidssjukskriven.

Samtidigt som vårdanställda säger upp sig så konstaterar landsting efter landsting, att det saknas sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden. Minst 185 000 anställda kommer att fattas inom vården i ramen inom en tioårs period om inget görs nu. Inte enbart beroende på de höga pensionsavgångarna utan också att vi de facto blir allt äldre och mer vårdkrävande. Då behövs fler händer och fötter i vården.

Med bakgrund mot Kommunals undersökning så måste alla ansvariga inom landstingen gå från ord till handling. Annars får en framtida vårdkris en ännu större omfattning som vi knappast kan föreställa oss idag, och därför bör något göras nu och inte i övermorgon.

Therese Rajaniemi
"RSJ"