Allt fler sjuka i fogdens klor

Göteborg. Allt fler sjuka människor klarar inte av att betala sin medicin. Antalet betalningsförelägganden till kronofogdemyndigheterna ökar stadigt. Det kan handla om uppemot 10 000 ärenden i landet i år.

För många finns inga alternativ och i värsta fall drivs fordringarna in av kronofogden, säger Anette Karlsson, hushållsekonom vid Konsument Göteborg.

Patienterna har rätt att dela upp betalningarna av läkemedel. Riksdagen väntas besluta om en ny gräns på 1800 kronor, vilket innebär att den månatliga avgiften för patienterna höjs till 150 kronor per månad.

(TT)

Sverige 1999 styrd av socialdemokraterna, arbetarrörelsens parti...

www.rajaniemi.com    Website: www.rajaniemi.com
   © Copyright 1998 - 2002
Mats & Therese Rajaniemi