w w w . R a j a n i e m i . c o m

2001-06-04

Debattartikel av Göran Persson och Sture Nordh

För en generell välfärd

Nu när TCOs kongress just har avslutats vill vi markera vår gemensamma grundsyn i en avgörande fråga: den generella välfärden är en omistlig del i en politik för utveckling och jämlikhet i vårt land.

Generell välfärdspolitik innebär att vi alla har rätt till trygghet oavsett vilken inkomst, ålder eller social ställning vi har.

Generell välfärdspolitik innebär också att vi alla, via skattsedeln, bidrar till denna välfärd efter förmåga. Den som har hög inkomst betalar mer än den som har låg inkomst. Det är en viktig grund för den generella välfärden.

När välfärden och tryggheten omfattar alla då vågar människor mer: byta jobb, starta ett eget företag, sätta barn till världen, byta bostad eller studera. Därmed blir också strävan efter goda välfärdssystem som omfattar alla en stark drivkraft för ekonomisk utveckling.

Den generella välfärdspolitiken kräver en stor gemensam sektor. En majoritet av människorna är beroende av de offentliga tjänsterna för att få sitt livspussel att gå ihop. Det gäller till exempel förskola, skola och kollektivtrafik. Men på senare år har många känt en oro över hur dessa verksamheter fungerar. Barngrupperna har vuxit samtidigt som personaltätheten glesats ut.

Under en rad år var besparingar i kommuner och landsting tyvärr ofrånkomliga för att få ordning på de ekonomiska bekymren. Nu går det dock åt rätt håll. Resurser kan tillföras, kvalitén öka och fler anställas i vården, skolan och omsorgen. Men fortfarande finns det kommuner och landsting som har ekonomiska problem därför att befolkningsutvecklingen är bekymmersam.

Samtidigt utmanas nu medvetet den generella välfärdspolitiken i några av landets tillväxtregioner. Trots växande skatteinkomster anslås inte tillräckliga resurser till skolan, vården och omsorgen utan används till skattesänkningar.

Den samhällsmodell vi ser växa fram i Stockholm är djupt oroande. Där ska socialtjänsten läggas ut på entreprenad. Utan eftertanke och diskussion privatiseras och bolagiseras offentlig verksamhet. Resurserna i välfärden förblir otillräckliga. Gravida kvinnor oroas över att inte veta var de ska föda sina barn.

Vi har ingenting emot vare sig valfrihet eller alternativa driftsformer inom vård, skola och omsorg. Men privatiseringar av ideologiska skäl, till varje pris, skapar olika förutsättningar för människor som i grunden har samma rätt till, och behov av, trygghet. Sådana privatiseringar utmanar välfärdspolitikens första grundläggande princip: fördelning efter behov.

Den generella välfärdspolitiken utmanas också av alltför låga ersättningar i arbetslöshetsförsäkringen och i de viktiga sociala försäkringarna.

Ambitionen är att vi ska kunna känna ekonomisk trygghet i livets olika skeden. Förlorar vi jobbet ska vi innan vi får ett nytt arbete få en ersättning som motsvarar 80 procent av den tidigare inkomsten. Blir vi sjuka ska vi kunna stanna hemma och kurera vår förkylning utan att familjens ekonomi kraschar. Får vi den fantastiska möjligheten att stanna hemma för att ta hand om ett nyfött barn ska vi också få 80 procent av inkomsten i ersättning.

Men sådan är inte verklighet för stora grupper på svensk arbetsmarknad. Med dagens allt för låga tak - alltså den högsta ersättningen som kan betalas ut - får många löntagare inte 80 procent i ersättning vid arbetslöshet, sjukdom eller föräldraledighet. Mer än en tredjedel av TCO:s heltidsarbetande medlemmar får inte full ersättning från den allmänna försäkringen. Vid arbetslöshet är det bara två av tio som får full ersättning.

Också detta är en farlig utveckling.

Därför behövs en rejäl upprustning av de sociala försäkringarna. Taken måste höjas så att de allra flesta löntagarna får 80 procent av en inkomstförlust vid arbetslöshet, sjukdom eller föräldraledig. Det innebär att försäkringarna blir trygga och rättvisa för alla - precis som vi vill att de ska vara.

Vår gemensamma förhoppning är att det under den kommande tiden ska finnas politiska förutsättningar i riksdagen för att göra upp om en takhöjning.

Ytterst handlar det om att värna den generella välfärdspolitik som är så viktig i vår strävan efter utveckling och jämlikhet.


Göran Persson, statsminister
Sture Nordh, ordförande TCO

Källa: Pressmeddelande från TCO och artikeln har varit publicerad i Sydsvenska Dagbladet.