w w w . R a j a n i e m i . c o m

Artikel av Bosse Ringholm

"Hängmatta - inget för den arbetslöse"

Debattartikel av finansminister Bosse Ringholm i tidningen Broderskap, den 20 juli 2000.

Att skriva en artikel under vinjetten "hängmattan" är inte så välvalt för mig egentligen. Mitt sätt att koppla av är hellre att springa i skogen och njuta av rörelsen, naturen och fåglarna. Efter ytterligare några dagars arbete ser jag väldigt mycket fram emot en härlig fjällvandring med min fru Kerstin i de norra delarna av vårt land.

Men att få tillfälle att skriva är alltid ett nöje. Och det finns en sak som jag tycker är värd lite eftertanke. Hur kan det komma sig att vi socialdemokrater har motvind samtidigt som vi på ett av våra viktigaste områden har kunnat visa resultat som våra motståndare betecknade som helt orealistiska för några år sedan?

Jag tänker förstås på arbetslöshetsbekämpningen.

Arbetslöshetsbekämpning är inte en fråga om procentsiffror. Det handlar om enskilda människor, familjer, föräldrar eller ungdomar, som kommer in i samhällsgemenskapen, får ansvar och lön och mod att ställa krav. Det handlar om att känna sig behövd och att kunna klara sin försörjning. Ett barn ska kunna berätta vad föräldrarna jobbar med och en tjugofemåring ska våga bilda familj, kunna få ett hyreskontrakt och ordning på sin sociala situation.

Det handlar också om samhället i stort - att fler ska kunna bidra, så att vi i än högre grad kan bli ett rikt, generöst och solidariskt land med god välfärd.

När vi har talat om halvering av den öppna arbetslösheten till 4 procent, så är det just detta det har handlat om. Samma sak med det nya mål vi satt upp, att öka den reguljära sysselsättningen i åldersgrupperna 20-64 år, från 74 procent år 1997 till 80 procent 2004. Det är väldigt effektivt att sätta upp sådana mål, även om en del tycker att de är orealistiska eller felformulerade. De styr politikens inriktning.

Det är ingen slump att försommarmätningen visade en arbetslöshet på 4,1 procent och att kvinnornas arbetslöshet låg under fyraprocentsstrecket.

Det var resultatet av en målmedveten politik, som har förts därför att vi socialdemokrater vet att arbete åt alla är en grundläggande förutsättning för frihet och rättvisa. Visst finns det dem som gillar hängmattan under semestern. Men de flesta som har provat på en tids arbetslöshet vittnar om hur nedbrytande den fungerar på längre sikt. En person illustrerade det med att posta ett brev. Det är en enkel sak, som man gör på vägen om man har ett jobb. När hon var arbetslös kunde det vara ett dagsprojekt.

Vad är det då vi har gjort? Några saker har varit av strategisk betydelse. Vi sanerade den offentliga ekonomin. Vi vågade fatta svåra beslut och det på ett sådant sätt att bördorna trots allt kom att bäras främst av dem som hade bäst förutsättningar.

Därtill har vi försökt skona välfärdens kärna - vård, skola och omsorg - och gjort nytillskott där när tiderna förbättrades. Det betyder både kvalitet och jobb.Vi har gjort en stor satsning på utbildningsväsendet, med den övertygelsen att det är genom utbildning och vidareutveckling som vi kan komma framåt.

Jag ska inte trötta med ytterligare uppräkningar. Kampen går vidare. En viss nedgång kommer varje år under sommaren. Fyraprocentsmålet är dessutom bara ett etappmål. Vårt egentliga mål är full sysselsättning - arbete åt alla.

Och bakom de statistiska siffrorna finns ett antal människor som ska få ett bättre liv.

Då kanske vi till och med kan stå ut med lite motvind i opinionen.Bara vi inte blåser av och tvingas lämna rodret till högern. Trots allt är det ju utvecklingen i människors verklighet som vi har makten för att påverka, inte opinionssiffror eller välvilja på borgerliga ledarsidor.

Jag har nu främst diskuterat arbetslösheten, för att det är grundläggande och för att så få talar om det nu, när det går bra, trots att vi både borde glädja oss och fatta mod att kämpa vidare. Men som finansminister arbetar jag givetvis även med annat än arbete och tillväxt.

Jag arbetar tillsammans med kollegorna för att vi ska få utrymme föratt utveckla välfärden. Ni känner igen det: vård, skola och omsorg, förbättringarna för de sämst ställda pensionärerna och för barnfamiljerna. För en socialdemokratisk regering är detta också kärnfrågor. Vi vill utveckla välfärden, där högern vill montera ned den.

De kommande åren kommer att innebära viktiga förbättringar för barnfamiljerna, bl.a. maxtaxan i barnomsorgen och den allmänna förskolan. Det kommer att betyda mycket för Sveriges småbarnsföräldrar. Tillsammans med den förlängda föräldraförsäkringen och höjda barnbidrag är det en massiv insats i tiomiljardersklassen. Det är viktiga satsningar. Barnen är vår framtid.

Jag ser också arbetsmässigt fram emot det första halvåret 2001, när vi ska vara ordförandeland i EU. Finska kollegor har sagt att tiden som ordförandeland gjorde dem till EU-medlemmar "på riktigt". Jag hoppas att ordförandeskapet även i Sverige ska komma att utgöra ett positivt avstamp för ett bredare EU-engagemang. Där finns stora möjligheter.

Bosse Ringholm
Finansminister