w w w . R a j a n i e m i . c o m

 

Kom ner från elfenbenstornet, Göran Johnsson!

Göran Johnsson, metalls ordförande och medlem i SAP.s verkställande utskott, har hittat ett originellt sätt att lösa partiets problem; han vill släppa partiets vänsterflygel till Gudrun Schyman!! Hur har Göran J. tänkt sig det hela? Av tidningsartikeln förefaller det som om det framför allt är gruppen EMU - kritiker som han vill bli av med, problemet är bara att - om man får se till opinionsmätningarna - det handlar om minst hälften av partimedlemmarna och sympatisörerna som skulle bli vänsterpartister. Socialdemokraterna skulle i så fall bli ett 10-15 procents parti. Vem skall då bilda regering?

Vi måste vara med i EU och EMU för att bli konkurrenskraftiga säger G.J. Men hur kommer det sig då att Sverige går på högvarv, ekonomin växer så det knakar fastän vi står utanför EMU. Den enda bromsen tycks vara tillgången på kompetent arbetskraft. Utlandsinvesteringarna i Sverige bara ökar och nu får vi t o m höra att företag som flyttat ut återvänder till Sverige - trots att vi står utanför EMU.

Får jag föreslå att G. J. i stället för att kasta ut vänsterfalangen sätter sig ner och lyssnar på oss. Vi är inte några "tillbakablickare" men vi har kanske lärt oss att man måste bära med sig sin historia för att kunna erövra framtiden. Vi vill också gärna diskutera vad som är bra för vårt land och för våra medlemmar utifrån fakta och erfarenheter, inte slagord och gissningar.Välkommen ner från elfenbenstornet, Göran Johnsson!

Bengt (s) Bergman