w w w . R a j a n i e m i . c o m

2000-02-28

LO vill lätta på kraven för inträde till a-kassan

LO säger nej till särskilda åtgärder för arbetslösa som uppbär socialbidrag. Så därför nobbas nu Ulf Westerbergs förslag om speciella krav på socialbidragstagare.

LO menar att alla som söker arbete måste få stöd och hjälp inom samma system, skriver LO i sitt remissförslag på Ulf Westerbergs förslag om utvidgad utvecklingsgaranti. Vidare anser LO att förslaget om övergångsarbetsmarknad bör omfatta alla som varit arbetslösa en längre tid - oavsett hur individen har sin försörjning.

LO vill inskränka inträdesvillkoret i a-kassan till 17 timmars arbete i veckan. Idag skall arbetet utföras under fyra veckor inom en ramtid på fem veckor. En regel som anses onödigt krånglig som gör det särskilt svårt för unga kvinnor med otrygg anställning att kvalificera sig till a-kassa. Alla typer av anställningar måste vara a-kassegrundade även om det handlar om arbetsmarknadspolitiska åtgärder anser LO. Som det är nu ger inte vissa typer av åtgärder för närvarande rätt till a-kassa och det stänger in människor i bidragsberoende. Samt så kräver LO en översyn av studiesystemet så att studiestöd med hög bidragsdel även skall bli tillgänglig för socialbidragstagare. Syftet med detta är att de lågutbildade ska prioriteras för det här stödet. Till förslagen hör också att höja lägsta utbildningsbidrag från 103 till 240 kronor per dag. Detta skulle minska behovet av kompletterande socialbidrag för att kunna försörja sig.

I mars kommer en proposition som bland annat innehåller förslag om åtgärder för arbetslösa socialbidragstagare. Redan nu har beslut om en övergångsarbetsmarknad trätt i kraft där ett fyrtiotal orter kommer att utses som prövningsorter.

Therese Rajaniemi