w w w . R a j a n i e m i . c o m

Björn Sydow:
Kvinnor i försvaret?

Vi börjar nu se en kvinno- och jämställdhetsdebatt med nya förtecken, inte bara när det gäller försvaret. Nu börjar nämligen delar av den manliga halvan av befolkningen inse att ska vi upprätthålla vår kompetens behöver vi kvinnorna. Nu är det manliga näringslivsföreträdare som i debatten talar om kvotering till styrelser och chefsbefattningar inom näringslivet. - Vi behöver kvinnornas kompetens i de nya branscher och den nya ekonomi vi är på väg in i, sade nyligen en ung entreprenör inom IT-branschen. Han går så långt att han kräver lagstiftning om kvotering när det gäller styrelserepresentationen. Han har fått mothugg av kvinnor, som menar att det är förnedrande att bli kvoterade.

När pliktutredaren Ulf Lönnqvist nyligen berättade att han kommer föreslå obligatorisk plikt även för kvinnor drog mediadebatten genast igång. "Kvinnan hör inte hemma vid fronten", "Inget flicktvång", "Visst kan tjejer göra lumpen" är några rubriker. Delade meningar alltså. Men precis som det unga näringslivet nu inser - äntligen - delar jag både deras och Ulf Lönnqvists resonemang. Vi behöver kvinnornas kompetens, ledarskap och intelligens, självklart. Detta gäller också min egen arbetsplats, regeringskansliet, som inte är något föredöme.

Kvotering eller inte. Kvinnorna behövs på alla poster och inom alla nivåer. Själv är jag glad att jag fått en ny kvinnlig statssekreterare, Yvonne Gustafsson, som i dagarna ersätter Lena Jönsson. Lena har valt att lämna försvarsdepartementet för spel och dobbel i statlig regi, Lotteriinspektionen.

Sverige i IT-fokus

Hur kunde Sverige bli så ungt, hett och konkurrensmässigt? Överorden öses just nu över Sverige i internationell press. Stockholm utropas till Europas Internet huvudstad. Från att ha varit ett ekonomiskt vrak för tio år sedan är Sverige nu blomstrande och kreativt, skriver Newsweek. En av förklaringarna till att vi ligger i topp när det gäller kommunikation enligt utländska bedömare är att vi är så få på så liten yta. Stockholm hade år 1900 fler telefoner än både London och Berlin. Isolerade som vi här i Norden har kommunikation och språk varit svenskarnas möjlighet att vara i kontakt med varandra och resten av världen. Ska vi behålla den ställningen krävs naturligtvis satsningar, nya initiativ och kvinnlig kompetens. Den omtalade manliga representations- och bastustilen är på utdöende.

Demokratisk mognad

Under veckan har min ungerska kollega János Szabó besökt Sverige. Ungern är idag en modern demokrati, nyligen Nato-medlemmar och hoppas vara med i EU 2003. - En regims mognad visar sig genom hur man hanterar kriser, menade han. Mitt land har gått igenom mycket och accepterat mycket. Men med en nationell intelligens och förmåga att anpassa sig kan man leva vidare. Nu måste vi ta hand om framtiden.

Precis som Sverige har man nu börjat en process att ominrikta och modernisera sitt försvar. Riktmärkena är bättre utbildade soldater, anpassning till de nya säkerhetspolitiska förutsättningarna och teknikutveckling. Om 10 år bedömer Ungern att de kommer ha en försvarsmakt som har en genomsnittlig Natonivå. Jag håller med János Szabó - demokratisk mognad är en viktig förutsättning för ett modernt, framtidsinriktad och fredligt Europa.

Björn von Sydow
Försvarsminister