w w w . R a j a n i e m i . c o m

2000-11-08

Fick gå oförmärkt förbi

Riksdagen tog den 10 oktober ett väldigt omfattande beslut gällande LAS - turordningsreglerna för anställda i småföretag med upp till 10 anställda. Detta beslut har nu troligtvis brutit en barriär och öppnat dörren för att man i framtiden kan fortsätta att ändra på formuleringen i lagen om turordningsreglerna - LAS, att också komma att gälla för större arbetsgivare. Om en borgerlig regering kommer till makten så är redan förarbetet gjort, då behövs bara en enkel omformulering av LAS till att komma gälla arbetsgivare med fler än 10 anställda. Alltså kan man säga krasst "att det grundläggande beslutet nu är genomfört". Den befarade dörren står nu på vid glänt från och med den 1 januari år 2001. Då kommer ökat godtycke att gälla för arbetstagare som är anställda hos mindre företag med försämrat anställningsskydd och anställningstrygghet. Vi är förvånad att denna fråga fick gå så oförmärkt förbi. Beslutas känsliga frågor i hemlighet för att ingen ska hinna protestera och säga ifrån?

I media yppade man inte ett ord om denna försämring som trätt i kraft. Tydligen var Tomas Bodströms privatliv i det föregågna mycket intressantare än den försämring som kommer att gälla många arbetstagare anställda i småföretag . Det vi har läst är att inte arbetsgivarna kommer att ha sämre villkor för de som är anställda i mindre företag, men bevisligen används ju godtycket redan idag av arbetsgivarna och det här underlättar ju faktiskt att godtycket får användas på ett mer öppet sätt. Varför har inte LO reagerat hårdare och starkt gått ut i denna fråga för att skapa en stark opinion mot denna försämring? Vad tror miljöpartiet att man ska uppnå med en försämring av det här slaget? Går det i takt med miljöpolitiken att försämra för de som redan är svaga på arbetsmarknaden eller ska man locka småföretagare att rösta på miljöpartiet till nästa val? Arbetstagarna som arbetar hos mindre företag flyr idag miljöpartiet och ändå vaknar inte mp till utan går ut i en slags dubbelmoral där man säger sig värna om de svaga grupperna i samhället och inte vill försämra för de anställda som arbetar i mindre företag!!!??? Alla människor har rätt till en trygg anställning även om man jobbar i ett litet företag. Alla har rätt till lika villkor. Är detta då verkligen det som mp kallar demokrati?

I riksdagsbeslutet kan man läsa följande: "Företag med högst tio anställda ska få undanta totalt två personer från turordningen enligt LAS, Lagen om anställningsskydd fr.o.m. den 1 januari 2001. De arbetstagare som kan undantas vid uppsägningen ska ha särskild betydelse för företagets fortsatta verksamhet, men det är arbetsgivarens egen uppfattning av vilka som uppfyller dessa krav som avgör vilka som kan undantas. Någon överprövning av arbetsgivarens urval ska inte kunna göras i efterhand enligt LAS, men däremot ska en prövning kunna ske om uppsägningen strider t. ex. mot diskrimineringslagstiftningen." Vår fundering är om inte denna formulering redan är ett godtycke och öppet speglar ett förakt för arbetstagare som redan har en sämre ställning hos småföretagaren. Det enda skydd de äldre och invandrare har är tillgå att diskrimeringslagstiftningen. Då gäller det också att verkligen kunna bevisa att diskriminering ligger bakom en uppsägning av den anställda, vilket är svårt att bevisligen ta fram för att den diskrimineringen sitter oftast i människors hjärnor och är inte något man lägger fram den skriftliga vägen.

Vi får hoppas att det här beslutet innebär att småföretagarna kommer att få det svårare att hitta kompetent arbetskraft. De bildade är inte dummare än att de förstår att de inte vill ha sämre anställningstrygghet utan förstår att tryggheten är en viktig del i anställning. Det handlar ytterst om vilken syn man har på människan och deras vardag. Det är en djup ideologisk fråga och socialdemokraterna tillsammans med vänsterpartiet borde bryta samarbetet med miljöpartiet omedelbart, eftersom de utnyttjat sin "tunga på vågen" på ett mycket svekfullt sätt och svikit de mest utsatta på arbetsmarknaden. De som arbetar hos mindre arbetsgivare tvingas redan idag att vara mer än lojala och vågar inte föra fram kritik på den egna arbetsplatsen med risk om uppsägning. Detta kan även påverka arbetstagare som vågar säga ifrån när något är fel. De tas då från turordningen så att en oseriös arbetsgivare kan fortsätta med t ex sin dåliga arbetsmiljö, höga arbetstempo å oskäliga krav. Det kan innebära att en person blir passiv och tyst och sliter ut sig eller skadar sig pga rädsla att mista sitt jobb.

Vi anser inte att det är försent att skapa en opinion mot beslutet och att det inte heller är försent att ändra ett beslut som är helt felaktigt. Diskussionen borde handla om hur man får riskkapital till de små företagen istället för att försämra för de anställda, som redan idag går på knä och där också många tvingas till ofrivillig övertid utan lön. Så vår uppmaning är att LO måste tag i denna fråga och skapa en opinion istället för att denna fråga får passera helt oförmärkt förbi. Kanske nästa vals heta fråga. Våra fackliga organisationer måste skapa en mycket mer högljudd debatt i denna fråga och slå näven i bordet. En tydlig ideologisk markering är på sin plats! ALLA har rätt till lika villkor. Behåll vårt LAS!!!!

Therese Rajaniemi, Medlem i Transport
Thomas Ahlgren, Medlem i Metall

Artikeln var införd i Aktuellt i Politiken nr 43 i reviderad version. Denna artikel är i full originalversion.