w w w . R a j a n i e m i . c o m

2001-04-21

Olle Ljungbeck från Gävle tycker till om Socialdemokraternas politik och Göran Perssons ledarskap.

Göran Perssons ledarskap innebär avhumanisering

Göran Perssons ledarskap har inneburit en avhumanisering och värdeförskjutning bort från de ideal arbetarrörelsen och i viss omfattning också liberaler kämpat för i nästan ett århundrade.

Det tragiska är att bristen på civilkurage och humanism bland många av våra politiker och stats- och kommunaltjänstemän förstärker denna avhumanisering. I bästa högerliberala anda trampar Göran Persson, genom sin politik ständigt på de svagaste i samhället.

I dag slås tiotusentals kvinnor inom lågbetalda och slitsamma yrken ut från arbetslivet. Denna utslagning är så stor att den är det största folkhälsoproblem vi någonsin haft och helt klart orsakad av den politik Göran Perssons fört och fortfarande för. Ensamstående föräldrar har ett rent helvete att få ekonomin att gå ihop.

De arbetslösa trakasseras så gott som dagligen och upplever sig närmast som en paria utan rättigheter. Samtidigt ljuger Persson ständigt om den faktiska arbetslösheten.
Invandrar- och flyktingpolitiken är utan överord en form av terror. Små flyktingbarn tvingas gömma sig i kyrkor och källare för att undgå denna terror som med stor säkerhet ger många men för livet.

Persson böjer sig i nästan varje fråga för EU:s omänskliga politik. Att tusentals unga och äldre kommer att dö av alkohol- och drogmissbruk på grund av EU:s regler, där marknaden går före människan, generar inte Göran Persson det minsta.

Att vi med stor sannolikhet kommer att få in rabies och andra djursjukdomar som vi varit förskonade från på grund av slopade karantänbestämmelser är helt i sin ordning. (Motståndarna mot våra rovdjur får kanske härigenom den slutliga lösningen). Den värsta kränkning Göran Persson utsatt svenska folket för är trots allt avskaffandet av demokratin genom att göra riksbanken överstatlig och riksbankschefen allsmäktig. Detta var inget mindre än en statskupp. Genom att inte informera medborgarna före valet om denna förändring har han gjort sig skyldig till ett svek som aldrig kan tvättas bort. En hundraårig kamp för frihet och demokrati svek han genom ett penndrag.

Hans form av "demokrati" är att medborgarna lydigt ska gå till valurnorna och lägga sin röst utan något som helst krav på vilken politik den lagda rösten innebär. Han föraktar folket och anser sig tillhörig en elit som har rätt att föra sin politik och inte folkets. Vi har aldrig under 1900-talet haft en mer inhuman och antidemokratisk ledare än Göran Persson.

OLLE LJUNGBECK