1998-07-17
 

LO friar till SAF

Berett att diskutera flexibel arbetstid och a-kassan

För att få en ny svensk modell är LO nu berett att slakta en rad heliga kor. Bl a varierande arbetstider, a-kassa, medling och löneflexibilitet kan diskuteras. Och SAF avvisar inte frieriet.

Enligt LO:s ekonomer har alla länder som nu är framgångsrika - bland annat Norge, Danmark, Finland, Holland - det gemensamt att facken, arbetsgivarna och staten tagit i hand om vilka spelregler som ska gälla. Och för att få till stånd ett nytt sådant nationellt handslag är LO berett att diskutera en rad frågor som tidigare varit mer eller mindre heliga.

Berett till eftergifter

Utgångspunkten är att ett nytt samförstånd är nödvändigt för att nå ökad tillväxt och full sysselsättning. Därför är LO berett till kompromisser och eftergifter.
   -Det nya ska handla om att arbetare, tjänstemän och arbetsgivare kommer överens om hur man ska förhandla, vilka konfliktmedel som ska få användas, hur mycket medling man ska ha och att lönekostnaderna inte ökar mer än omvärldens, säger LO-ekonomen Dan Andersson.

Behov av samförstånd

Hans utspel är inte officiell LO-politik, men tankarna har föredragits i LO:s styrelse utan protester från LO-förbundens ledare. I den kretsen har behovet av samförstånd diskuterats länge. Och når man inte samförstånd är risken stor att Sverige går in i väggen och massarbetslösheten permanentas, enligt Andersson.
   -Om man tittar på vinster, inflation, växelkurser och arbetsmarknadskonflikter är Sverige mer instabilt(*?????) än nästan alla andra länder i vår omvärld, säger Andersson.
(TT)

De heliga korna som skall slaktas, är det de svaga i samhället som vanligt, eller?

Therese Rajaniemi

www.rajaniemi.com    Website: www.rajaniemi.com
   © Copyright 1998 - 2002
Mats & Therese Rajaniemi