Välkommen till RSJ!

1999-10-29

LO:s syn på relationen mellan medlemmarna och LO.

I årets första nummer av LO:s tidning för kvinnor ”CLARA” så kunde man läsa följande i en intervju med kanske LO:s nästa kommande ordförande Wanja Lundby-Wedin.

Wanja tycker att det LO skulle kunna ”göra bättre och bli bättre på är att göra den arbetslöse medlemmen synlig. Så att den arbetslösa också känner att mitt fack bryr sig om mig.” Det ska vara lika lätt för en arbetslös att få kontakt med en facklig förtroendeman, som det är för den som har ett jobb och här finns en hel del kvar att göra, säger Wanja.

Det finns många lokala exempel på vad facket har gjort för att stötta arbetslösa medlemmar t.ex träffpunkterna och de finns i stort sett i varje kommun. Ett annat projekt är AHA-projektet (arbetslösa hjälper arbetslösa).

Med den höga arbetslösheten har också nya organisationer för arbetslösa kommit. Som Wanja Lundby-Wedin ser det, kan de visst vara ett tecken på att facket har misslyckats med att visa att de jobbar även för de arbetslösa medlemmarna, men hon tror inte på några centrala organisationer för arbetslösa.

- Det finns utomlands, men där är det så att de arbetslösa inte är med i facket. När du blir arbetslös lämnar du din fackliga organisation och går in i en för arbetslösa istället. Och så är det ju inte i Sverige. Men jag tror att det kan vara värdefullt med ett samarbete mellan organisationerna och facket på det lokala planet och på vissa håll har ett sådant arbete redan inletts.

I numret därefter kan man läsa en intervju med Bertil Jonsson, LO.

Där uttrycker han en oro för att medlemmarna i LO är längre bort från besluten och att de också känner att besluten tas över deras huvuden. När LO gjorde sin rättviseutredning inför den förra LO-kongressenm visade det sig också att många medlemmar också just tyckte så. Att det inte fanns någon anledning att bry sig om politiken och det fackliga arbetet därför att besluten fattas över deras huvuden. Bertil Jonsson anser att om människor upplever det så, då är det ett hot mot demokratin. Därför anser han att det är väldigt viktigt att man hela tiden informerar om vad som händer och att medlemmarna integreras i arbetet. Medlemmarna måste känna att det här är rätt och riktigt och att det är så här LO måste jobba nu på den större arenan.

När det gäller Sveriges vara eller inte vara i den monetära unionen EMU är ett exempel på hur Bertil Jonsson vill få medlemmarna delaktiga i besluten. Han anser också att detta är en nationell fråga som ska diskuteras grundligt och att alla ska få en chans att sätta sig in i vad den monetära unionen innebär. Han tycker att det är en nationell fråga helt och hållet, det ska vi ta ställning till själva när det är dags!

Källa: CLARA nr 1/99, 2/99.
refererat av. Therese Rajaniemi insänt av Erika Pettersson, Uppror Borås.
www.rajaniemi.com    Website: www.rajaniemi.com
   © Copyright 1998 - 2002
Mats & Therese Rajaniemi