w w w . R a j a n i e m i . c o m

2001-07-07

Fler LO-medlemmar än tidigare kan göra semesterresa


Var fjärde LO-medlem - 25 procent - hade varken tillgång till fritidshus eller har gjort någon semesterresa under föregående år. Det visar de nya analyser som LO-utredaren Sven Nelander gjort avseende LO-medlemmarnas semestervanor.

Jämförelser med tidigare undersökningar visar att det har skett stora förändringar. Under perioden 1990-97 skedde en ökning från 22 till 31 procent av LO-medlemmar som varken hade tillgång till fritidshus eller har gjort någon semesterresa. År 1980 var siffran 25 procent och 1990 uppgick den till 22 procent.

Men därefter har den negativa utvecklingen brutits och vänts till en klar förbättring. Andelen LO-medlemmar som varken har tillgång till fritidshus eller gjort någon semesterresa minskade mellan 1997 och 2000 från 31 till 25 procent.

Under det allra senaste året har dock någon statistiskt säkerställd förändring inte ägt rum. Man kan ställa sig frågan varför inte det har skett trots fler jobb och att hushållens inkomster har utvecklats så positivt. Men hushållens bedömningar av situationen på arbetsmarknaden framöver, och hur den egna ekonomin kommer att förändras under den närmaste tiden, kan här spela en stor roll.

Det finns fortfarande stora skillnader mellan grupper. Allra sämst till ibland de olika hushållstyperna ligger ensamstående med barn.

Oavsett hushållstyp är det också stora klass- och yrkesmässiga skillnader. Ett exempel: Bland gifta/samboende med två barn är andelen som varken har tillgång till fritidshus eller har gjort semesterresa under de senaste tolv månaderna 21 procent bland LO-medlemmar, 10 procent bland TCO-medlemmar och 7 procent för SACO-medlemmar.

Rapporten i sin helhet finns på LOs hemsida www.lo.se