LO-Tidningen Nr 4 5 februari 1999

20 000 utestängs från a-kassan

Allt fler utestängs från a-kassan till följd av de nya reglerna. 20 000 får inte bli medlemmar i a-kassan och nästan 50 procent fler nekas ersättning för att de inte arbetat tillräckligt mycket. Det är i första hand kvinnor i LO-yrken som drabbas.

Tio procent över industrilön
- Politikerna ville att färre skulle omfattas av försäkringen och det har de uppnått. Det är ganska förnedrande. Många får sätta sig i väntrummet medan vi byråkrater undersöker om de uppfyller villkoren för att få komma med i a-kassan. På det här sättet är a-kassan inte längre allmän, säger Ingvar Liljeroos, ordförande för a-kassornas samorganisation. För den som har ett fast heltidsjobb är det inga problem att uppfylla arbetsvillkoret och inträdeskraven. De nya reglerna har dock skapat problem för deltidsarbetande och för dem som har olika former av tillfälliga anställningar enligt Ingvar Liljeroos. Det är i första hand kvinnor inom Kommunal, Hotell och Restaurang, Handels och Fastighets.

6 276 i Kommunal nekades medlemskap i a-kassan
Under 1998 fick Kommunal 6 276 nya medlemmar som inte vann inträde i a-kassan. De klarade inte inträdesvillkoren. Tidigare fanns det så gott som inga som inte klarade inträdesvillkoren enligt Anders Bergström, chef för Kommunals a-kassa.
- Jag tycker det här är skit. Inträdesvillkoren är onödiga. Det skapar bara byråkrati för medlemmarna.
På Hotell och Restaurang har man ingen statistik på hur många som inte klarar de nya inträdesreglerna, men Harriet Eriksson, chef för a-kassan, har ringt runt till förbundets avdelningar och alla avdelningar beskriver det som ett nytt problem. Hotell och Restaurang-fackets avdelningar har vardera mellan 30 och 60 personer som inte lyckas komma med i a-kassan. Dessutom avvisas många på telefon. Tidigare fick så gott som alla, som ville, medlemskap i a-kassan.

Personliga katastrofer
Det finns ingen heltäckande beräkning av hur många som stängs ute från a-kassan på grund av de nya inträdesreglerna. Ingvar Liljeroos på a-kassornas samorganisation tror dock att det kan vara upp mot 20 000 personer som inte får bli medlemmar i a-kassan.
För att få ersättning från a-kassan krävs att den arbetslöse varit medlem i en a-kassa i ett år och att man uppfyller arbetsvillkoret. Det finns ingen samlad statistik på hur många fler som nekas ersättning på grund av det nya skärpta villkoret, men Hotell och Restaurang har gjort en undersökning. Den visar att av tio, som idag får avslag, hade tre beviljats med de gamla reglerna.
Ingvar Liljeroos tycker att det verkar rimligt - åtminstone i branscher som Kommunal, Fastighets och Handels.
- Arbetslösa som inte har rätt till a-kasseersättning har verkligt stora problem. För dem är det en personlig katastrof, säger Anders Bergström, Kommunals a-kassa.
Göran JacobssonTexten är hämtad från LO-Tidningen
http://www.lo.se/lotidningen/