LO-Tidningen Nr 4 5 februari 1999

LO säger upp EMU-samarbetet med SAF, TCO och Saco

I sista stund valde LO att hoppa av parternas samtal om konsekvenserna av att stå utanför EMU.
- Rapporten fick en slagsida som vi inte kunde acceptera, säger LO-ekonomen Lena Westerlund.

LO har länge hävdat att arbetsmarknadens parter kan vinna mycket om de har en gemensam syn på de ekonomiska konsekvenserna av att stå utanför EMU. I ett år har sådana samtal förts mellan SAF, LO, TCO och Saco.

Men när rapporten slutligen presenterades i går, torsdag, fanns LO inte längre med i gruppen. Enligt Lena Westerlund var skillnaderna i synsätt för stora.
- Vi står för långt ifrån varandra i bedömningarna av vilka problem och möjligheter som Sverige har utanför EMU, säger hon.
Två viktiga frågor behandlas överhuvudtaget inte i rapporten, enligt Lena Westerlund, det är vad som händer om länderna inom EMU hamnar i olika konjunkturfaser och vilka konsekvenserna blir för Sverige att underordna sig EMU:s striktare inflationsmål.

Penningpolitik på tvärs med konjunkturen
Om ett litet land hamnar i en annan konjunkturfas än övriga länder i EMU kommer penningpolitiken trots det att bestämmas utifrån de stora ländernas konjunkturer. Det kan leda till att penningpolitiken går tvärsemot vad som är bäst för det lilla landet.
- Irland är ett sådant exempel just nu. Irland befinner sig i en högkonjunktur men fick drastiskt sänkta räntor när EMU bildades på grund av att man skulle ha samma korträntenivå som de övriga. Irland hade en ränta som låg på sex procent och åkte ned till tre procent, fast de inte alls behöver det.

Det betyder att Irlands ekonomi nu får en extra ”tillväxtkick” i ett läge där allt ändå pekar uppåt. Det kan leda till överhettning, ökade löner och sämre konkurrensförhållanden för Irland.
- Speciellt för ett litet land som Sverige anser jag att det här är en mycket viktig fråga, säger Lena Westerlund.

Inte heller ECB:s, den europeiska centralbankens, ambition att ha en synnerligen låg inflation behandlas i rapporten.
Lena Westerlund bedömer att ECB:s inflationsmål i praktiken kommer att ligga 0,5 till 1,0 procent under det svenska inflationsmålet.
- Att gå in i ett lägre inflationsmål ställer andra krav på den ekonomiska politiken och arbetsmarknaden. Men den problematiken finns inte heller med i rapporten, säger hon.

Dessutom finns områden där LO:s och de övriga parternas ekonomer har kommit till helt olika bedömningar. Det är till exempel frågan om Sveriges handlingsutrymme utanför EMU, som enligt Lena Westerlund underskattas i rapporten.

Också skilda synsätt på lönebildningen har varit viktigt för LO:s beslut att hoppa av. - Om man går in i EMU och misslyckas med lönebildningen, alltså får en högre nominell löneökningstakt än omvärlden, så innebär det att vi inte kan justera det genom växelkursen. Det kan få konsekvenser med företagsnedläggelser, arbetslöshet och vikande efterfrågan på svenska varor.
- Kravet på en fungerande lönebildning är lika starkt vare sig vi är med i EMU eller står utanför men konsekvenserna av ett misslyckande kan bli mer dramatiska inom EMU.

Frågor av största vikt för LO:s medlemmar
Hur viktiga är då dessa frågor för LO:s medlemmar?
- Förutsättningarna för en bra ekonomisk politik innanför eller utanför EMU är av största vikt för LO:s medlemmar, särskilt med tanke på att de har drabbats hårt av arbetslösheten under 1990-talet. De ekonomiska förutsättningarna är inte entydiga, men det kan mycket väl vara så att vi har bättre förutsättningar att nå full sysselsättning utanför EMU.

Vad händer nu? Ger LO:s ekonomer ut en egen granskning av konsekvenserna av att stå utanför EMU?
- Nej, men vi kommer att delta i debatten. Sedan är det svenska folket som bestämmer utifrån helheten.

Kommer ni att ha nya kontakter med SAF och de övriga?
- Vi har inte skilts som ovänner utan med respekt för varandras olika bedömningar, men jag ser ingen process nu som skulle kunna leda till att vi går in i en diskussion om EMU igen.

Rapporten heter ”Utanförskapets konsekvenser” och presenterades i går av SAF, TCO och Saco.
Martin KlepkeTexten är hämtad från LO-Tidningen
http://www.lo.se/lotidningen/