Välkommen till RSJ!

2000-10-20

Svensk matambassadör utsedd


Jordbruksminister Margareta Winberg utsåg idag Inger Grimlund till svensk matambassadör 2000 i samband med Måltidens dag.

Margareta är glad att kunna utse Inger Grimlund. Hennes insatser för att med stor entusiasm förmedla kunskap om mat, matlagning och matglädje är väl känd. Utöver detta finns hennes förmåga att lyfta fram betydelsen av gemenskapen kring måltiden i olika miljöer. Inger Grimlund har i sitt arbete som matjournalist och grundare av föreningen Låt Måltiden Blomma bl.a. bidragit till att ge nytt liv åt måltiden hos många av dagens skolbarn, motiverade Margareta Winberg utnämningen.

Regeringen vill genom olika åtgärder lyfta fram matfrågorna genom att stärka konsumentperspektivet, främja konsumenternas intressen samt öka deras inflytande på livsmedelsområdet.

Ett led i detta arbete är att utse Matambassadörer. Att bli utnämnd till Sveriges Matambassadör ska vara ett hedersuppdrag. Tanken är att Matambassadörerna på olika sätt ska kunna bidra i arbetet med att öka konsumenternas kunskaper om livsmedel. Matambassadörerna bör utgöra goda förebilder i arbetet för att förbättra konsumenternas matvanor och ha förmågan att inspirera konsumenter att utvecklas till medvetna konsumenter. Yrkestillhörighet är av underordnad betydelse, det kan vara en kock eller ”mattant” likaväl som en medveten konsument med ett starkt engagemang i matfrågor.

www.rajaniemi.com    Website: www.rajaniemi.com
   © Copyright 1998 - 2002
Mats & Therese Rajaniemi