w w w . R a j a n i e m i . c o m

 

Thomas Bodström blir ny justitieminister den 16 oktober

Till statsråd och chef för Justitiedepartementet kommer Thomas Bodström att utses från och med 16 oktober 2000, en helt vanlig människa både fel och brister som vi andra. Äntligen en minister som har ett förflutet både som vanlig människa med fel och brister. Äntligen kanske politiken normaliseras när det gäller krav på våra företrädare att just få vara en vanlig människa med både fel och brister. Änglar finns dom?

Thomas Bodström, född 1962, är sedan 1996 verksam som advokat vid Stockholms Advokatbyrå. Han avlade jur kand-examen 1990, och arbetade som biträdande jurist på advokatbyrån Sju Advokater 1990-96. Bodström är ledamot i Svenska UNICEF:s styrelse och har tidigare varit styrelseledamot i Advokater utan Gränser. Mellan åren 1987-89 var Thomas Bodström allsvensk fotbollsspelare i AIK.

Inom kort kommer statsminister Göran Persson dessutom att göra följande förändringar i arbetsfördelningen inom regeringen:

Till nytt statsråd i Näringsdepartementet utses Ulrica Messing. Hon övertar ansvaret för några av de frågor som Björn Rosengren och Mona Sahlin idag ansvarar för. Det gäller bl.a. regionalpolitiken, strukturfonder, turism, kooperation, post- och telelagstiftning, konkurrenspolitik samt skog- och mineralpolitiken. Hon fortsätter som ”idrottsminister”.

Statsrådet Mona Sahlin fortsätter i Näringsdepartementet som ansvarig för arbetslivsfrågor, dvs arbetstider, arbetsmiljö och arbetsrätt. Hon fortsätter samtidigt med de frågor som har att göra med M/S Estonias förlisning. Mona Sahlin blir dessutom ny ansvarig för integrations- och mångfaldsfrågorna samt för storstadspolitiken.

Näringsminister Björn Rosengren tillförs näringslivsutveckling, forskning och utveckling.

Statsrådet Britta Lejon fortsätter som demokratiminister i Justitiedepartementet och övertar ansvaret för folkrörelse- och ungdomsfrågor. Hon blir dessutom ny konsumentminister.

Ansvaret för de grundlagsfrågor som har anknytning till Regeringsformen övertas av vice statsminister Lena Hjelm Wallén.