w w w . R a j a n i e m i . c o m

2000-12-28

Öppna Sverige får webbplats


Öppna Sverige är en riksomfattande kampanj för att öka kunskaperna om öppenhet och insyn.

Kampanjen riktar sig till såväl medborgarna som politiker och tjänstemän i hela den offentliga sektorn. Den leds av företrädare för stat, kommun och landsting. Navet i kommunikationen med myndigheter och förvaltningar blir Öppna Sveriges webbplats, som öppnar idag: www.oppnasverige.gov.se