w w w . R a j a n i e m i . c o m

2001-02-08

Nya regelverket i arbetslöshetsförsäkringen behandlat i Riksdagens frågestund

Näringsminister Björn Rosengren fick i torsdags den 1 februari under riksdagens frågestund frågor om effekterna för vissa arbetslösa av de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen. Bilden av regelförändringarna i arbetslöshetsförsäkringen som träder i kraft den 5 februari 2001 har enligt Björn Rosengren i många fall blivit missvisande.

-För den person vars ersättningsdagar i a-kassan tar slut efter den 5 februari 2001 finns flera alternativ säger näringsminister Björn Rosengren. Den som uppfyller villkoren för en ny ersättningsperiod på 300 ersättningsdagar beviljas en sådan. För den som inte uppfyller dessa villkor finns följande möjligheter beroende på vad som bedöms bäst för att han eller hon skall komma tillbaka till arbetsmarknaden: en plats i aktivitetsgarantin eller förlängning av ersättningsperioden med som längst 300 ersättningsdagar.

Den som före den 5 februari 2001 uppfyllt villkoren för återkvalificering enligt tidigare regler, exempelvis genom att ha fullföljt ett arbetsmarknadspolitiskt program, kan beviljas en ny ersättningsperiod på 300 ersättningsdagar senast den 31 mars 2001. Någon ofrivillig utförsäkring skall med ovanstående lösningar inte kunna ske. Det finns således inte någon anledning att avbryta ett deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program i syfte att undvika att gå miste om nya ersättningsdagar.

Källa:www.regeringen.se