w w w . R a j a n i e m i . c o m

Föreningen Upprors Öppna brev till Näringsdepartementet

Föreningen "UPPROR" Borås


REGERINGSKANSLIET Borås 00.11.18
Näringsdepartementet
Arbetsmarknadsutskottet
Att: ansvariga för Aktivitetsgarantin. c.c: LO / TCO / SACO

* INGEN RÄTT TILL SJUKFÖRSÄKRING I AKTIVITETSGARANTIN ! *

En rättvisare och tydligare arbetslöshetsförsäkring, är Näringslivsdepartementets rubrik då Ni, juni 2000 presenterade stramare regler samt den nya åtgärden Aktivitetsgaranti för arbetslösa.

Vi som representerar de arbetslösa, har informerats om att det nu sker en orättvis, omotiverad och kränkande särbehandling vid sjukdomsfall och rätten till sjukersättning, för de som är traditionellt arbetslösa och de som anvisats Aktivitetsgaranti, trots att de i båda fallen liksom tidigare, står till arbetsmarknadens förfogande, har skattegrundande inkomst och är inskrivna hos Försäkringskassan.

De som anvisats att delta i Aktivitetsgarantin, vilket den senaste året kan ha berört c:a 50.000 ofrivilligt arbetslösa i Sverige, har vid sjukdom nu ingen rätt till sjukersättning, men som de tidigare hade under alla sjukdagar, och som då baserades på den arbetslöses tidigare arbetsinkomst. De som anvisats Aktivitetsgaranti erhåller nu vid sjukdom endast sitt Aktivitetsstöd = motsvarande a-kasse ersättningen, men bara för de dagar de skulle ha deltagit i Aktivitetsgarantin, inte för alla sjukdagar!

Ni skriver att, arbetslösa i princip kan delta i Aktivitetsgarantin så länge det finns ett behov och så länge det är arbetsmarknadspolitiskt motiverat, vilket i princip kan betyda under flera år eller för de som är äldre kanske fram till pensionsåldern. Om nuvarande mycket orättvisa regelverk vid sjukdom, inte snarast revideras / justeras till den traditionella sjukförsäkringsersättning, får det för de anvisade i Aktivitetsgarantin, förutom kroppsligt lidande mycket förödande ekonomiska konsekvenser, då de inte kan betala dyra återkommande läkarbesök, medicinering samt att den framtida pensionen försämras.

Förutom ovanstående orättvisa inom Aktivitetsgarantin ska de anvisade, som har genomgått många kvalificerade kompetenshöjande kurser, erbjudas praktikplatser i den offentliga sektorn, kommunen. Då kan kommunen få kompetent arbetskraft som kallas för "praktikanter", men de anvisade erhåller endast Aktivitetsstöd som motsvarar a-kasseersättningen, alltså 80% i ersättning för reguljärt arbete, vi har även informerats om att de anvisade endast är berättigade 10 dagars betald semester.

Vi som representerar och värnar om alla arbetslösas lika rätt i arbetslöshetsregler / försäkring, förväntar oss naturligtvis att ansvariga inom Näringsdepartementet / AMS / Arbetsmarknadsutskottet, omgående ser över och ändrar de mycket orättvisa, kränkande och förödande regler för de tusentals arbetslösa som numera är anvisade i Aktivitetsgarantin, men likväl fortfarande är öppet arbetslösa

Rättvisa uppnås bäst då, lika arbetslöshetsregler / försäkringar gäller för alla arbetslösa i samhället! Det går bra för Sverige, stadsbudgeten är i balans, då bör även vi arbetslösa få del av framgångarna!

- Vi förväntar oss snarast ett positivt beslut och besked!

Fören. "UPPROR"
Erika Petterson / ordf.