w w w . R a j a n i e m i . c o m

2001-09-02

Öppet brev arbetsmarknadsdepartementet från föreningsrådet Stjärnan:

Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen

Vi anser att nya beslutet i arbetslöshetsförsäkringen är ytterligare ett hot mot glesbygden. Tidigare har vägunderhåll eftersatts, sjukvården försämrats, kommunerna fått ta över statliga verksamheter - utan tillräcklig ekonomisk kompensation. Kraftverken kan ta ut energi från våra älvar utan att kompensera ekonomiskt - de bör skatta där kraften tas!

Vi anser att AGA:n kommer att skapa svår ekonomisk stress hos många personer som redan är hårt trängda ekonomiskt idag! Har man överhuvudtaget utrett den konsekvensen innan beslut togs? Vi har i Sverige många duktiga sociologer som har bra kunskaper om detta!!!

Vi anser att alla som deltar i AGA i centralorten skall kompenseras för resekostnader, där allmänna kommunikationer inte finns eller passar in tidsmässigt med "arbetstiden".

Vid kontakt med Arbetsförmedlingen i Torsby torsdagen 14 december lämnas besked att inga anvisningar för hur kommande beslut skall lösas praktiskt har lämnats, inga besked om kompensation för lokalhyra eller kostnader för projektledare/vakter för att övervaka att vi inte skolkar från vår terapi/åtgärd/utbildning. Det verkar som om man inte förankrat sitt beslut hos de som får ta konsekvenserna av detta!

Vi vill ha klara besked:

Enligt insändare i SIF-tidningen har redan flera självmord begåtts på grund av förnedrande behandling av äldre arbetslösa, hur ska man undvika detta?

Det finns en undersökning som Glesbygdsverket gjort där ca 1 miljon vill flytta ut på landet, om bara arbetsmöjligheter finns - vad gör riksdag och regering för att tillgodose dessa behov????

Vi VILL ha arbete - i våra hemtrakter, så att vi kan fortsätta att bo tillsammans med våra familjer. Vi anser inte det vara rimligt att rycka upp familjen där sambo/make/maka har arbete.

Lena Molina

Solveig Johansson-Sjögren

Else-Maj Larsson

Studieförbundet N:a Värmland, Kerstin Sandberg

Valle Jönsson

Ulrika Johansson

Håkan Johansson

Birgitta Sundberg

Arnold Jonsson

Gullmar Johansson

Inger Rattfeldt

Anna Vikström

Andreas Önnberg

Tommy Andersson

Freddy Johannesen

Lars Tidemalm

Marre Henriksson

Petter Brorson

Henrik Claesson

Johan Hellström

Bo Willebrand

Jonas Molina