w w w . R a j a n i e m i . c o m

 

2004-12-01

Två notiser på text-TV under samma dag och båda rörande Sverige!?

200 000 avstår vård av kostnadsskäl

Drygt 3 procent av befolkningen, 200 000 personer, avstår helt eller delvis från vård av kostnadsskäl, enligt ny statistik från SCB.

Statistiska centralbyrån (SCB) har på uppdrag av Socialstyrelsen bearbetat undersökningar om hushållens ekonomi.

Undersökningar visar även att omkring en miljon människor i Sverige avstår från tandvård av kostnadsskäl. Omkring 250 000 människor låter bli att hämta ut ordinerade läkemedel av samma skäl.

Omkring 80 000 personer avstår såväl tandvård som läkemedel och vård.

--------------------------------------------------------------------------------

Reallönerna steg kraftigt på 90-talet

Mellan 1995 och 1999 ökade reallönerna med i genomsnitt nära 5 procent per år. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) är det en uppseendeväckande ökningstakt jämfört med utvecklingen sedan slutet av 70-talet.

Den svacka som började 1977 blev lång och djup. Först i början av 1997 var den genomsnittliga reallönen åter uppe på 1976 års nivå.

Sett i ett längre perspektiv är inte reallöneökningen under 1990-talets andra halva unik. Mellan 1968 och 1972 steg reallönen i genomsnitt med 4,8 procent per år.