w w w . R a j a n i e m i . c o m

Utredningen om förkortad arbetstid var partisk

Arbetslivsinstitutets rapport till regeringen dömer ut förslaget om lagstiftad arbetstidsförkortning. I rapporten lyfter man fram forskare och forskningsresultat, som endast bara tar fram och visar på de negativa nackdelar som noga valts ut vad gäller en arbetstidsförkortning. Rapporten skulle aldrig hålla för en akademisk granskning, enligt riksdagsledamoten Camilla Sköld (v), som är en representant i regeringens arbetstidsgrupp. Tanken om arbetstidsförkortning sågas vid fotknölarna.

Rapporten som beställdes av näringsdepartementet och arbetstidsgruppen har dock tystats ned. Rapportförfattarnas uppdrag var att sammanställa forskning och utvärderingar som gjorts av lokala försök med kortad arbetstid. Arbetslivsinstitutet redovisar bara motståndarens synpunkter och dömer ut lag om förkortad arbetstid. Rapporten får dock hård kritik av Inger Segelströms arbetstidsgrupp. Gruppens reaktioner på resultatet blev mycket negativa och man påvisar att i rapporten blir sådana resultat som talar för motsagda, emedan de som talar emot får stå okommenterade och vilket gör att denna rapport är en partsinlaga mot arbetstidsförkortning.

Arbetstidsgruppen tillsattes 1998, i gruppen återfinns representanter för såväl S-kvinnorna, vänsterpartiet och miljöpartiet, som tillsammans driver kravet på 30-timmars arbetsvecka. Gruppen tillsattes i första hand för att de tillsammans skulle få undersöka möjligheterna till en arbetstidsförkortning.

Jonas Bergström som tillsammans med Sofia Olofsdotter skrivit Arbetslivsinstitutets rapport tycker att lokala avtal är bättre än lag. De har svårt att se några som helst fördelar alls med en lagstiftad arbetstidsförkortning. Att man exempelvis ökar sysselsättningen genom generell arbetstidsförkortning har ingen grund i forskningen och de anser inte heller att en förkortning av arbetstiden skulle förbättra hälsan, vilket skulle kunna minska dagens galopperande kostnader för sjukförsäkringen. Istället tycker de att ”kvinnor borde jobba mer” för att komma till rätta med effekterna för jämställdhet och då skulle de minska sin andel av hushållssysslorna.

Den 17:e februari ska Arbetslivsinstitutets rapport presenteras tillsammans med konjunkturinstitutets rapport av konsekvenserna av en arbetstidsförkortning, men då kommer även forskare som ser samhällsekonomiska vinster med förkortad arbetstid att finnas med. I slutrapporten från arbetstidsgruppen kommer även deras forskningsresultat att ingå i underlaget för att visa på en rättvisare bild för en arbetstidsförkortning med dess nackdelar och fördelar.

Therese Rajaniemi
Källa: LO-tidningen, S-kvinnor, vänsterpartiet, miljöpartiet.