w w w . R a j a n i e m i . c o m

A-kassan är pensionsgrundande

Vill gå ut med information på grund av att arbetslösa, som kontaktat mig fått helt felaktig bild av pensionsrätten och på dennes begäran har jag lovat att sätta ut denna information så att den blir tillgänglig. Fortfarande lever myten vidare att om man är arbetslös med a-kassa så har man ingen pensionsgrund, vilket är helt fel. Många arbetslösa tror att de inte får pensionspoäng så länge de är arbetslösa, denna information kommer tydligen från olika håll ut till arbetslösa från arbetslöshetsorganisationer. Dags att döda denna desorienterade information. Tydligen bland man ihop a-kassa med socialbidrag, som inte är pensionsgrundad inkomst om du inte har hemmavarande barn, studerar eller gör värnplikt. Därför har jag för kännedom skrivit denna information, som även att går att hämta på http:// www. pension.nu.

Den nya allmänna pensionen grundar sig på din livsinkomst. Det betyder att allt du tjänat från och med 16 års ålder ligger till grund för hur mycket du får i pension. Ju mer du tjänar, desto högre pension får du och ju längre du jobbar, desto högre blir pensionen. Men du kan bara tjäna in till den allmänna pensionen upp till ett visst tak varje år, och det taket är 7,5 basbelopp. Från och med i år betyder det en månadslön på cirka 25 000 kronor. Om du tjänar mer än så får du inte pension för det överskjutande beloppet utan får alternativt för detta teckna privat pensionsförsäkring.

Andra typer av inkomster än lön för arbete ger rätt till pension. Alla inkomster du betalar skatt för, såsom; sjukpenning, föräldrapenning och a-kassa är pensionsgrundande. För att kompensera för tillfällen under livet som inte ger så mycket inkomst tar Den nya allmänna pension hänsyn till vissa livssituationer. Du får numera extra pension för att du har barn, för att du studerar inkl. kunskapslyftet eller gjort värnplikt. I det nya pensionssystemet kommer också högre studier att ge pensionsrätt i framtiden.

Hälsar

Therese Rajaniemi.