w w w . R a j a n i e m i . c o m

2000-10-30

 

Särskilda regler för dem som tagit förtida uttag av pensionen

Regeringen lade i går fram en proposition till riksdagen om att ändra reglerna för personer som gjort förtida uttag av sin ålderspension.
(Proposition: Vissa ålderspensionsfrågor m.m 2000/01:16.)

Skälet är att förhindra att dessa personer får en sänkning av sin pension. Personer födda 1938 och 1939 och som tagit ut förtida uttag får sin pension beräknad från både det gamla och nya pensionssystemet. Det innebär att de i mycket liten utsträckning berörs av det nya pensionssystemet. När de fyller 65 år kommer dock pensionen helt att omfattas av de nya beräkningsreglerna. Om ingen förändring hade gjorts hade en del av dessa personer kunnat få en sänkning av pensionen.

Skälet till att detta inte uppmärksammats tidigare är att beräkningsprogrammet för det nya ålderspensionssystemet ännu inte var färdigt hos Riksförsäkringsverket och försäkringskassorna när dessa personer ansökte om förtida uttag. Det fick till följd att det inte gick att göra en fullständig prognos över de kommande pensionerna enligt de reformerade reglerna från och med år 2001. Beslutet om att ta ut förtida uttag kan därför för vissa personer ha gjorts på ett felaktigt underlag.

För att undvika att dessa personer får en sänkning som de inte tidigare fått information om, föreslår regeringen att pensionerna från och med januari nästa år och fram till månaden före de fyller 65 år beräknas enligt särskilda regler som en del av det nya pensionssystemet. ATP och folkpension i det gamla pensionssystemet motsvaras av tilläggspension i det reformerade systemet. Tilläggspensionen ska vara 20/20 i stället för 16/20 respektive 15/20 för dessa åldersgrupper. Någon inkomstpension betalas då inte ut.

Förslaget kostar 140 miljoner kronor och berör cirka 9 000 personer.