w w w . R a j a n i e m i . c o m

2000-02-28

Minskad arbetslöshet prioritet nummer ett

- Min viktigaste prioritering inför de förestående budgetförhandlingarna är att få ner arbetslösheten - att komma ner till fyra procents öppen arbetslöshet i år och att därefter arbeta för full sysselsättning. Därutöver måste insatser göras för barnfamiljerna och de sämst ställda pensionärerna. Det sa finansminister Bosse Ringholm i samband med ett besök vid Södertörns rådslag i Haninge. Regeringen räknar med högre tillväxt.

Han redogjorde också för sin syn på det ekonomiska läget och berättade att han räknar med en något högre tillväxt för innevarande år än vad regeringen angav i budgetpropositionen i september, 3,4 procent istället för 3,0. En slutlig bedömning kommer att lämnas i den ekonomiska vårpropositionen den 13 april.

Maja Nilsson
Pressekreterare
08-405 16 25
070-586 59 90