w w w . R a j a n i e m i . c o m

2001-07-07

Sommarjobbare i kläm kan få både råd och stöd:

Sajten Karriärstart.nu är välbesökt

För knappt en månad sedan startade TCO och dess förbund rådgivning för studenter som ferie- eller extrajobbar. Via Karriärstart.nu får studenterna
information om bland annat anställningsavtal och andra arbetsrättsliga frågor. Hittills har Karriärstart.nu haft ett 90-tal ärenden och det sker en ständig ökning i antalet samtal per dag. De vanligaste frågorna har gällt lön och bemanningsföretag men även frågor kring semesterersättning, uppsägningstid och avtalsskrivande förekommer frekvent. Genom telefonjouren kan studenterna även få kontakt med lämplig ombudsman eller expert på området.

En av de studenter som ringt till karriärstart är ”Kalle”. Han hade med arbetsgivaren (AG) ett muntligt avtal om anställning kvällstid. Kalle har efterfrågat ett skriftligt avtal men har ej fått ett sådant. Han har tidigare jobbat extra hos AG och blev lovad ett kvällsjobb under sommaren. Strax före det att anställningen skulle börja ändrade sig AG och vill nu att Kalle ska arbeta på morgonen istället. Kalle kunde inte arbeta morgnar och tackade därför nej till arbetet. AG svarade med att han nu tänker begära ersättning av Kalle. AG vill bli ersatt för ”avtalsbrottet” och för den förlorade inkomsten AG kommer att drabbas av om han måste hålla arbetsplatsen stängd. Ord står mot ord och inga vittnen finns. Karriärstart.nu har i detta fall tagit hjälp av en expert från HTF som hittills kunnat ge många och bra råd.Kalle heter något annat i verkligheten.

Tips och råd om vad man bör tänka på vid en anställning eller ett sommarjobb:

- Fråga först – skriv på avtal sedan!

- Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen och vad säger det?

- Kolla upp vad ett anställningsavtal skall innehålla (6 a § i LAS)

- Se till att få ett skriftligt avtal på anställningen så snart som möjligt för att undvika missförstånd mellan dig och din arbetsgivare.

- Ingår semesterersättning i din lön?

- Var med i facket och ta hjälp av dem i dessa frågor – om du studerar kan du vara studerandemedlem.

Öppettiderna är 8-18 alla helgfria vardagar. Du behöver inte vara medlem i något TCO-förbund för att få hjälp av Karriärstarts jour och du kan vara
anonym.
Gå in på www.karriarstart.nu