w w w . R a j a n i e m i . c o m

2000-02-29
Arbetsgivarna inom byggnad ratar arbetslösa

En bygg-vd yttrar sig i en intervju i LO-Tidningen, att somliga av de arbetslösa är socialt omöjliga och några föredrar svartjobb.

Bara i Stockholmsområdet finns minst 400 arbetsföra, anställningsbara och arbetslösa byggnadsarbetare, detta till trots prat om brist på byggnadsarbetare. En förklaring tros vara att kompetensnivån är för låg.

Bertil är en av de arbetslösa inom byggbranschen och han har sökt ett hundratal jobb, men får nobben överallt trots bristen på byggnadsarbetare. En stor del av arbetsgivarna svarar inte ens på hans ansökningar. Han sades upp på grund av arbetsbrist 1994 och har sedan dess haft några kortare rörmontörsjobb och ALU-jobb.

Enligt Rolf Pettersson, ombudsman på Byggettan, finns det runt 1 000 arbetslösa byggnadsarbetare i Stockholm, men han bedömer att en del av dem är på väg bort från byggbranschen och 400 av dem är anställningsbara - en del behöver dock kompetenshöjning och kanske lite hjälp att komma igång igen.

Andre förbundsordförande Hans Tilly i Byggnads berättar att han stött på arbetsgivare som inte anställer byggnadsarbetare som varit arbetslösa mer än tre år. Men Lars Ihlse, vd för Stockholms byggmästareförening, känner inte riktigt igen beskrivningen. Han menar att kraven inte har höjts under 90-talet. Däremot menar han att en del av de arbetslösa inte vill arbeta, medan andra är socialt omöjliga samt att somliga saknar yrkesbevis och ytterligare några föredrar svartjobb.

- Det är inte realistiskt att anställa några och sedan kompetensutveckla dem. Men det pågår ett samarbete om kompetensutveckling med länsarbetsnämnden och Byggettan. På det viset kan vi nog få tillbaka en hel del i arbete, säger Lars Ihlse vd för Byggmästareföreningen i Stockholm.

Therese Rajaniemi

Källa: LO-Tidningen

LO-Tidningen på nätet!Du som är LO-medlem ta chansen att prenumerera för endast 200 kronor per år. Väl använda pengar, för mycket nyttig information! Kontakta LO-tidningens prenumerationsavd. tel: 08/ 796 27 00.