1998-09-16 14:14

                   Barn till arbetslösa ska ha rätt till dagis.

                   Barn skall ha rätt till bra och billiga dagis. Därför föreslår vi
                   socialdemokrater en maxtaxa i barnomsorgen. Därför
                   föreslår vi socialdemokrater att även barn till arbetslösa
                   skall ha rätt till dagis.

                   Sverige är på rätt väg. Sysselsättningen stiger kraftigt. Nu
                   kommer jobben. Men fler jobb än förr är korta och osäkra.
                   Många får jobb som bestäms månad för månad, vecka för
                   vecka eller till och med dag för dag.

                   På den nya arbetsmarknaden finns många
                   småbarnsföräldrar. Deras barn måste ha lika rätt till en
                   barndom som är rik, fylld av lek och lärande, trygg och
                   säker.

                   Det skall inte spela någon roll om mamma eller pappa är
                   arbetslös, fast anställd eller hoppar mellan tillfälliga jobb.
                   Därför vill vi under mandatperioden se till att också barn till
                   arbetslösa får rätt till dagis, om föräldrarna vill.

                   Det får inte vara så att en del barn stängs ute från det som
                   vi har gemensamt - skola, vård, barnomsorg - för att
                   mamma eller pappa inte har råd eller inte har ett fast jobb.

                   Vi socialdemokrater hävdar arbetslinjen. En av de största
                   marginaleffekterna för både arbetslösa och arbetande är
                   dagistaxorna. Socialdemokraterna presenterade därför i sitt
                   valmanifest ett förslag om att införa en maxtaxa för dagis.
                   Ett annat problem är att det är svårt att söka och ta jobb
                   utan ordnad barnomsorg. För att lösa dessa problem
                   föreslås nu att alla barn till arbetslösa skall ges rätt till
                   dagis. Det är också ett led i den generella välfärdspolitiken.

                   Den kommunala sektorn skall kompenseras för de ökade
                   kostnaderna av staten. Kostnaden för reformen beräknas till
                   ett antal hundra miljoner kr. En närmare uppskattning är
                   svår att göra nu. Kostnaderna är beroende av en rad
                   faktorer som nu är svåra att bedöma, till exempel hur
                   reglerna utformas och hur stort intresset kommer att bli.
                   Reformen skall genomföras under mandatperioden.
                   Genomförandet måste ske på ett sådant sätt att det under
                   inga omständigheter äventyrar budgetmålen och
                   utgiftstaken.

                   Partikongressen i Sundsvall (september 1997) formulerade
                   beslutet på följande sätt:

                   "Barnens behov ska styra. Barn ska få behålla plats i
                   barnomsorgen även om någon av föräldrarna blir arbetslös.
                   Det innebär inte bara en ökad trygghet för barnen utan
                   även en förbättrad möjlighet för föräldern att söka arbete."

                   Med dagis avses förskolor i form av daghem, familjedaghem,

                   föräldrakooperativ m.m.
 
 

                   Presstjänsten
                   Presschef
                   Stefan Stern
                   070-636 74 17