w w w . R a j a n i e m i . c o m

Nej-sägarnas yttranden i EMU - debatten på s-extrakongress 2000

Nu när EMU-frågan avgjordes på s-kongressen så vann de i partitoppen och majoriteten av s-väljarna förlorade, det vill säga dom som representerar det vanliga fotfolket. I en färsk opinionsundersökning sa 57 % av de senare nej till EMU. Ändå sa partikongressen med röstsiffrorna 234-113 ja. Man får väl ändå säga Grattis Göran Persson & gänget, som tidigare utlovat ett "JA, men senare-linjen". Här får man återigen en känsla av att partitoppen inte följer sina medlemmars övertygelse när det gäller EMU-projektet. Ett projekt som är riskfyllt och i allra högsta grad odemokratiskt. Ingen som sett programmet dokument utifrån behöver ju längre betvivla vad som är bra för Sveriges bästa. Wim Duisenburg, den oavsättliga direktören, som yttrade att också Sverige lär anpassa sig, bland annat när det gäller socialförsäkringarna, där han anser att Sverige bör anpassa sig genom ytterligare försämringar för sjuka, arbetslösa m.fl för, som han antydde, var ersättningarna alldeles för höga i Sverige så att det inte lönar sig att ta ett arbete längre.

Vi behöver ju inte fundera över vem som får betala priset när vi går in i EMU-projektet och det sen går dåligt, jo, just det, det blir vi, "det vanliga fotfolket". Och alla minns väl hur konvergenskraven och dess anpassning under 90-talet kostade fotfolket i nedskärningar, försämrade ersättningar och ökad massarbetslöshet.

Här kommer i alla fall några läsvärda inlägg från "förlorarna" dels som inspiration inför den debatt som lär följa den folkomröstning, som nu kommer enligt det beslut man tog på kongressen. Ett stort TACK till de som tappert kämpar mot federalismen och för att de trots allt håller fanan högt, trots minoritetens framgångar (om man utgår från fotfolkets perspektiv). Odemokratiska personer, som gör allt för att behålla den lilla del av makt som tillfaller dom och då gynnar det också dom att hålla på icke demokratiska instanser med icke inflytande. Kort och gott kan man säga att odemokratiska personer - röstar också på odemokratiska styrelseskick./Therese Rajaniemi.

Karin Wanngård, Stockholm: Det sägs att en gemensam valuta skulle fördjupa fredsprojektet, att man är mer benägen att lösa konflikter fredligt om man har en gemensam valuta. Men det finns inga garantier för det. Det är demokratisering som skapar fred. Den Jugoslaviska gemensamma valutan hade inga fredsbevarande effekter.:

Maj Britt Theorin, Stockholm: Jag är internationalist. Jag har ägnat mitt liv åt internationella frågor. Jag tror på mellanstatligt samarbete. Jag tror inte på överstatlig samarbete. EMU är ett nyliberalt projekt, men framför allt är det ett steg in i federalt överstatlig Europa. Vi har redan domstolen, snart har vi ett gemensamt försvar och så har vi valutan. Tvinga oss inte in i något som kan skada oss.:

Nalin Pekgul, Partistyrelsen: Anledningen till att jag reserverade mig i partistyrelsen till VUs förlag är att målet för EMU är inte lägre arbetslöshet utan låg inflation. Samarbetet är inte konstruerat för att bli en motvikt mot kapitalets makt. Hon varnar för att det blir experter som styr Europas utveckling inom EMUsamarbetet. Men det finns mål och intressekonflikter som inte experter ska avgöra. Det ska avgöras av politiker. Medborgare kan alltid påverka oss. De kan avsätta oss i val. Men de kan inte påverka expert.:

Leif Hansen, Gävleborg: Det är en friserad bild av sanningen som presenteras på kongressen i fråga om medborgarnas optimism gällande ett svenskt EMU-medlemskap. Till skillnad från er tror jag att jag träffar andra människor än ni gör, sa Hansen och påpekade skillnaden i att som honom åka på kongressen som fritidspolitiker jämfört att vara på kongress som heltidspolitiker.:

Christer Wahlbäck, partistyrelsen: Christer berättade att han reserverat sig mot partistyrelsens förslag, bl a för att den regionala obalansen kommer att öka alltmer med ett medlemskap. Det är en självklarhet att yrka avslag på partistyrelsens förslag.:

Bengt-Ola Ryttar, Dalarna: Bengt-Ola ansåg att debatten varit frisk och bra. Vi som är kritiska mot EMU har redan vunnit debatten, påstod han. Ryttar sa också att debatten mer borde handla om demokratifrågan. Utav sju vedertagna definitioner på demokratins innehåll hävdade han att EMU endast uppfyller två av dessa; press- och organisationsfrihet. EMU är en central, politisk maktutövning som man inte kan kräva ansvar av. Så ombud, tänk er för!:

Peter Gustavsson, Uppsala: Peter jämförde med Odysseus, som blev fjättrad vid masten för att inte falla för sirenernas locktoner. Så blir det också med partiet om vi går med i EMU. Vi blir fjättrade och kommer inte att kunna påverka vår framtid. :

Birgitta Gidlund, Norrbotten: Lyssna på rörelsen. Det var Tage Erlanders råd till Olof Palme när han tillträdde som partiordförande. Människor är oroliga och det med rätta. De som har mest att förlora är kvinnor. De vet att det kommer att bli nedskärningar i den gemensamma verksamheten, ökade löneskillnader, sämre arbetsrätt och försvagad demokrati. Priset för EMU är en instabil arbetsmarknad. Lyssna på oron bland våra medlemmar. Om det blir ja till EMU, är jag orolig över partiets överlevnad, sa hon och yrkade bifall till Maj Britt Theorins förslag. :

Hans-Erik Svensson, Gotland: Hans-Erik sa att han lämnat in samma yrkande som SSU, när det gäller kravet på folkomröstning. När det gäller medlemskapet säger han ett rungande nej. - Jag kan inte förstå att någon socialdemokrat kan vara för EMU, sa han, eftersom EMU är mycket odemokratiskt. Det är den Europeiska centralbanken som diktera villkoren utan att politikerna har något inflytande. Vi socialdemokrater har svårt att nå ut med vår politik. Valdeltagande var mycket lågt i EU-valet. Om partiet fattar beslut om medlemskap i EMU, var han rädd för att partiet skulle få det än svårare att vinna framtida val. Men jag känner mig trygg när jag har SSU på min sida sa han.

Inger Segelström, S-kvinnor: Inger Segelström påminde om S-kvinnors medlemsomröstning om EMU. Att S-kvinnor ordande en omröstning berodde på att många kvinnor under valrörelsen i EU-valet sagt att det inte spelade någon roll hur de röstade, att de inte fått tillräckligt med information och att det i alla fall var någon annan som bestämde. Under hela hösten hade S-kvinnor deltagit i debatten och informerat om EMU, bland annat i tidningen Morgonbris. En tredjedel av dem som röstade sa ja och två tredjedelar nej, vilket var ett tydligt valutslag, menade Inger Segelström. - Vi vill fortsättningsvis säga nej, ett nej utan bindningar. Vi vill också att frågan ska avgöras i en folkomröstning när tiden är mogen, därför att det behövs en folklig förankring.

Göran Greider, Stockholm: Göran inledde sitt anförande med orden "Kamrater, vänner, fiender". - Socialdemokratin är på väg att bli ett toppstyrt medelklassparti. Det finns alldeles för många auktoritetsbundna förtroendevalda som bara lyder partistyrelsens påbud, även bland er som sitter här, påstod han. Göran Greider pläderade för ett nej till EMU. Ett sådan beslut skulle bli en chock som skulle skaka om såväl marknadsliberaler som det socialdemokratiska partiet och Europa. Göran Greider efterlyste ett "underifrånperspektiv" och betonade att vi har ett val, vi kan välja att säga Nej.

Maj Britt Theorin, Stockholm: EMU-beslutet är, som Göran Persson sagt, den största frågan under vår livstid, sade Maj Britt Theorin och underkände på punkt efter punkt partistyrelsens argumentation. Det är fel att kalla EU för ett fredsprojekt. De flesta krig sker inom länder som har samma valuta. Det är fel att EMU är en motvikt mot kapitalet. I själva verket är det förbjudet att ingripa mot kapitalets fria rörlighet, sade hon. Kvinnorna blir de stora förlorarna, ansåg hon och påpekade att det bara är i Norden det finns bra barnomsorg. Att gå med i EMU är som att sätta eld på huset bara för att se om brandsläckaren fungerar.

källa: www.kongress.sap.se