w w w . R a j a n i e m i . c o m

Ny satsning görs på arbetslösa

Regeringen föreslår inom kort en verksamhet med en så kallad övergångsarbetsmarknad. Där ska långtidsarbetslösa erbjudas speciellt kraftfulla och långvariga åtgärder för att åter kunna komma i arbete igen.

Björn Rosengren, näringsministern, tog exempel från sin egen hembygd i Norrbotten när han på tisdagen presenterade förslaget på Arbetsmarknadsverkets arbetsmarknadsdagar i Malmö. I Norrbotten minskar befolkningen i alla kommuner utom i Luleå. På flera håll ligger arbetslösheten kvar över tio procent.

För individerna, ofta personer i åldern 40-55 år, handlar det om perioder med a-kassa varvat med perioder med kortvariga arbetsmarknadspolitiska insatser. Samma bild finns i storstädernas invandrartäta områden. Det är detta mönster som regeringen vill bryta med förslaget om övergångsarbetsmarknad, enligt Björn Rosengren.

Längre tids trygghet

Det kan handla om vidareutbildning och det kan handla om jobb. Man erbjuder individen att under en längre tid få ett program som ska öka möjligheterna att komma tillbaka till den öppna arbetsmarknaden.

Skillnaden mot tidigare är att individen får en trygghet att under en längre tid öka sin anställningsbarhet.

Anders L Johansson, chefen för Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), menade att systemet med övergångs-arbetsmarknad inte behöver bli dyrare än nuvarande åtgärder. Han sade också att insatserna brådskar, eftersom långtidsarbetslösheten faktiskt fortsätter att öka i landet som helhet.

Björn Rosengren tänker sig att de arbetslösa under perioder på upp till tre år ska få gå igenom individuellt anpassade program för att få större attraktivitet på arbetsmarknaden. Utan att binda sig för detaljer sade han att de arbeten som kan komma ifråga inom övergångsarbetsmarknaden kan vara både offentliga och inom det privata näringslivet. Han uteslöt inte skatterabatter för de företag som medverkar.

Systemet med övergångsarbetsmarknad införs mycket snart på försök i ett antal områden och i hela Sverige redan från 1 juli. Regeringsbeslutet väntas inom den närmaste tiden.

Ytterligare ett glädjebesked från Björn Rosengren var att regeringen i år inte kräver tillbaka de 1,6 miljarder kronor som AMS förra året fick i förskott på detta års anslag. Vilket i praktiken innebär det att AMS har 1,6 miljarder mer för årets verksamhet, konstaterar Rosengren.

Beskedet mottogs med glädje av Anders L Johansson som konstaterade att AMS nu står inför nya utmaningar i ett läge då det råder brist på kvalificerad personal inom flera sektorer samtidigt som alltfler hotas av långtidsarbetslöshet.

I ett pressmeddelande från Näringsdepartementet den 1 februari offentliggör man besked om fortsatt satsning på arbetsmarknadspolitiken.

I pressemeddelandet förtydligar man att regeringen inte kommer in kräva tillbaka de 1,6 miljarder som AMS förra året utnyttjade i förskott på detta års anslag. De får för i år stanna inom arbetsmarknadsverket. Tekniskt innebär det att årets,anslagskredit höjs till 10 procent av anslaget. I praktiken innebär det att AMS har 1,6 miljarder mer för årets verksamhet. De 700 miljonerna för tillfälliga personalförstärkningar vid AMS ligger kvar både i år och nästa år. Därefter ska medlen minskas i takt med att arbetslösheten sjunker.

Man anser att en av de stora utmaningarna är att stärka möjligheterna på arbetsmarknaden för dem som drabbats extra hårt av 90-talets arbetslöshet. Under våren kommer regeringen att lägga fram förslag till riksdagen om en s k övergångsarbetsmarknad, som innebär att man redan i år i vissa av de län som har hög arbetslöshet får starta försöksverksamhet med sådan övergångsarbetsmarknad.

I sitt tal vid arbetsmarknadsdagarna betonade Björn Rosengren också att arbetsmarknadspolitiken handlar om att skapa förutsättningar för omvandling, utveckling och om att fortsätta satsningen från volymmål till mer kvalificerad yrkesutbildning. Arbetslinjen gäller. Arbetsmarknadspolitikens kärnuppgift är och förblir att förmedla jobb och arbetskraft.

Therese Rajaniemi

Källa: TT, Pressmeddelande från Näringsdepartementet.