w w w . R a j a n i e m i . c o m

 

SEMESTER EN NY LYXVARA - DÄR ÅTER DE SÄMST STÄLLDA GRUPPERNA STÄLLS UTANFÖR!

Allt fler låg- och medelinkomsttagare tvingas stanna hemma under semestern, medan höginkomstagarna vältrar sig och reser mer än någonsin. Semestern har blivit ett nytt klassmärke åter igen, skriver två debattörer i Dagens Nyheter.

Det är förre statssekr. Olle Wästberg (fp) och ordför. i Föreningen Sverige Turism Jan Rencke som presenterar en studie av svenskarnas fritidsresande. I studien framgår att semesterresandet har  minskat med 14% sedan 1990 i mått räknat i övernattningar. Det är låg- och mellaninkomsttagarna som faktiskt står för raset. De uppvisar totalt en nedgång på 34%.

Klyftorna ökar

Samtidigt har höginkomsttagarna, de som tjänar över 270 000 kronor om året, ökat sitt resande med 38%. Höginkomsttagarna reser mer än någonsin, gärna till utländska resemål med låga skatter.
 

Det finns en snabbt ökande semesterklyfta och orsakerna finns i det Svenska regelsystemet, ex. arbetslagstiftning och a-kasseregler som missgynnar turistnäringen. I Tyskland har de arbetslösa 1v. betald semester, varför Vi gemensamt i De olika arbetslöshetsföreningarna som finns i landet borde gå ut med kravet på att De fackliga organisationerna här i Sverige bör ställa samma krav för de arbetslösa om åtminstone 1 veckas betald semester för att inte fortsätta att bygga en mur mellan arbetstagare och arbetslösa. Trots allt har en arbetslös faktiskt inte någon egentlig fritid utan måste vara tillgänglig för arbete 24 timmar om dygnet i 300 dagar och vilket faktiskt ur perspektiv från människovärdet inte är rimligt!

Jämfört med en höginkomsttagare lever också de arbetslösa och låg- och medelinkomsttagare alltid med en dubbelt så hög stress, det skall räknas dagar, jaga efter arbete, få ekonomin att gå ihop m.m.

Ur rättviseperspektiv är detta en orättfärdig behandling av den grupp som är oskyldigast, dvs. barn och ungdomar, som FAKTISKT FÅR LIDA något oerhört för att inte föräldrarna har råd att ta semester.

LO som dock företräder den största skaran av arbetslösa medlemmar står bara handlingsförlamat och tittar på fastän man har resurser att titta över den här frågan. Det är trots allt arbetarklassen som får stå utanför gemenskapen. LO-distriktet i Norrbotten gick ut med en motion om 2 veckors betald semester för arbetslösa till LO:s kongress och motionen fick avslag. Det är märkligt med tanke på vilka medlemmar man faktiskt också ska förhandla för. Om vi arbetslösa är jämbördiga medlemmar, så ska väl även LO företräda dessa grupper. Det är faktiskt dags för handling. Många betalar en fackföreningsavgift på cirka 250-300 kronor i månaden till de fackliga organisationerna för att de ska vara våra företrädare.

Det är nu dags att sätta blåslampan i häcken på dem och få dem att förstå att VI också behöver lite ledighet, kräv RÄTTVISA för våra barns och ungdomars skull, som inte förstår något av detta mer än att De tycker att det är ORÄTTVIST! Och det är just vad det faktiskt ÄR! Och dessutom berövar man barnen och ungdomarna deras möjligheter till kulturell utveckling och förståelse för andra människors levnadssätt.

Man vet inte riktigt heller vad man ska säga när vänner, släktingar och bekanta för semester på tal. Utan man får åter stå där med en djup skam för att man antingen inte har råd eller åter igen blir påmind om att man inte har lyckats få ett arbete. En ekonomisk stress som åter trycker ner en viss grupp av människor och påminner om att vi lever på många sätt i ett ojämlikt samhälle där bara vissa gynnas. Detta till trots att man har ett arbete men tjänar alldeles för lite och måste leva på socialbidrag. För det här är enorm förödmjukelse för alla tvingas igenom detta under semesterperioden.

Så 60 år efter den första semesterlagen har semestern åter igen på nytt blivit ett KLASSMÄRKE. Det visar åter igen de fackliga organisationernas handlingsförlamning.

Therese Rajaniemi

Jag kommer under partiveckan att Ta upp detta krav och även i vår styrelse.
"En som har fått nog av att våra barn och ungdomar får lida"