w w w . R a j a n i e m i . c o m

2001-06-06

Hej i sommarvärmen!

Här kommer några axplock av seminarier som kommer att hållas på Gotland under Almedalsveckan, som man kan anmäla sig till;

Frukostseminarium i Visby 10 juli

Stefan Fölster presenterar två rapporter om välfärd

Det offentliga stödet till vård, skola omsorg är lika stort nu som innan krisåren i början av 90-talet. Det innebär att det inte finns ekonomiska motiv till några "återställare". Det visar Svenskt Näringslivs chefekonom Stefan Fölster i en av de två rapporterna med nya fakta om offentligt finansierad verksamhet han presenterar under årets Visbyvecka.

I den andra belyses sambandet mellan entreprenader och tillväxt på kommunal nivå. Rapporten pejlar också lokalpolitikers attityder till privata alternativ - slutsatserna presenteras idag fredag på DN debatt.

Rapporterna presenteras och diskuteras vid ett seminarium i Visby tisdag den 10 juli. Deltagare i diskussionen är Åke Sandgren, VD Sankt Görans sjukhus i Stockholm, Christina Gerdin, vårdfackets lokala ordförande vid Sankt Göran samt Stefan Fölster, chefekonom Svenskt Näringsliv

Tid: Tisdagen den 10 juli, klockan 08.30-10.00
Plats: Rindi, Tage Cervins gata 1 - snett emot Wisby Hotell, på väg ned mot Almedalen.

Frukost finns framdukad från 07.45.

För mer information och anmälan, kontakta:
Pia Kaldo-Yamazaki, telefon 08-762 70 17,
e-post: pia.kaldo-yamazaki@svensktnaringsliv.se

-----------------------------------------------------------------------

Hur säkra välfärden vid ett EMU-medlemskap ?

Under politikerveckan i Almedalen presenterar LO-ekonomerna en rapport om Sveriges möjligheter att dämpa ekonomiska chocker vid ett EMU-medlemskap.

Vid ett eventuellt EMU-medlemskap kan Sverige inte längre föra en självständig penningpolitik. Det innebär att det viktigaste stabiliseringspolitiska instrumentet försvinner. Eftersom länderna inom EMU inte har en gemensam konjunkturcykel, kommer Sverige vid ett deltagande troligtvis att behöva vidta egna åtgärder för att bromsa ekonomiska chocker. När inte längre penningpolitiken är möjlig att använda sig av återstår finanspolitiken.

I LO-ekonomernas rapport har man beräknat effekterna av ekonomiska störningar. Där redovisas också de hinder och möjligheter som finanspolitiken erbjuder i syfte att undvika kriser i ekonomin. Rapporten diskuterar också skattepolitikens ramar och konsekvenserna av eventuella skattesänkningar.


Tid: Tisdagen den 10 juli kl. 09.00

Plats: Visby hotell, Alvarummet

Medverkande: LO:s chefsekonom Dan Andersson
samt LO-ekonomerna Lars Ernsäter, Anna-Kirsti Löfgren
och Albin Kainelainen.